Uutiset

Virttaankankaan pohjavesihankkeesta kanneltu EU:hun

Huittislainen yrittäjä Anne Bland (Vihr) on pyytänyt Euroopan komissiota tutkimaan, onko Turun Seudun Vesi Oy (TSV) ja Suomen hallitus rikkoneet EU-direktiivejä Virttaankankaan tekopohjavesihankkeen yhteydessä.

TSV:n hankkeen tavoite on johtaa Turun juomavesi Kokemäenjoesta ensin kemialliseen puhdistukseen Huittisiin, minkä jälkeen vesi imeytettäisiin Virttaankankaan harjun läpi. Virttaankankaalta vesi pumpattaisiin Turkuun.

Bland on järkyttynyt hankkeen laajuudesta ja hänen mielestään Virttaankangasta käytetään koekaniinina.

– Tässä viedään korkeimman hallinto-oikeuden suostumuksella Suomen suurinta tekopohjavesihanketta eteenpäin, jonka vaikutusta pohjaveteen, vesistöihin ja biodiversiteettiin ei voida tietää.

Bland on ehdottanut TSV:n toimitusjohtaja Jyrki Valtoselle pintavesiputken rakentamista, mutta Valtonen ei ollut vaihtoehdosta kiinnostunut.

– Olen jättänyt EU:lle sekä vetoomuksen, että kantelun tästä asiasta, ja pian näemme ovatko TSV ja Suomen hallitus rikkoneet direktiivejä, Bland sanoo.