Uutiset

Hätäkeskukset saattavat luopua alueellisuudesta

Hätäkeskuksista saattaa tulevaisuudessa tulla tiettyihin aihepiireihin erikoistuneita.

Lakiesitysluonnoksen mukaan hätäkeskukset eivät enää olisi sidottuja maantieteelliseen alueisiin, vaan esimerkiksi yksi keskus voisi hoitaa koko maan paloilmoitinlaitteiden aiheuttamat hälytykset.

Joidenkin tehtävien hoitaminen esimerkiksi Itä- tai Pohjois-Suomessa helpottaisi työtaakkaa ainakin pääkaupunkiseudun hätäkeskuksessa, jolla ei ole ollut riittävästi työntekijöitä ja tiloja.

Esityksen mukaan kaikkien hätäkeskusten toimialueeksi tulisi manner-Suomi. Tulevaisuudessa mikä tahansa hätäkeskus olisi myös velvollinen hoitamaan minkä tahansa alueen hätäpuheluita ja muita hätäilmoituksia.

Uuden lain on tarkoitus astua voimaan vuonna 2010, kertoo Savon Sanomat.