Kirjalansalmen silta

Huonokuntoisen Kirjalansalmen sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin tunnissa

TIMO JAKONEN
Kirjansalmen sillan kunto on huonontunut entisestään.
Kirjansalmen sillan kunto on huonontunut entisestään.

Kirjalansalmen silta on jo pitkään ollut huonokuntoinen ja erityisseurannassa kiinteän monitorointilaitteen avulla. Siltaa on torstaina tarkastettu ja sen perusteella on todettu tarve laajemmalle tarkastukselle.

Ensivaiheessa sillan nopeusrajoitus alennetaan 30 km:iin tunnissa, tiedottaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

– Jokaisen autoilijan on nyt äärimmäisen tärkeää noudattaa alennettua nopeusrajoitusta, muistuttaa Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Jatkotoimet sillan käytön turvaamiseksi uuden sillan valmistumiseen asti määritellään ensi viikolla tehtävien tarkastusten pohjalta.

Kuusistosta Kirjalansaareen kulkevan Kirjalansalmen sillan monitorointilaitteisto on ilmoittanut ajoittain poikkeuksellisia tuloksia talven ja kevään aikana. Seurannassa on myös huomattu, että sillalla on ajettu toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla. Ajoneuvojen valvontaa sillalla tullaan tehostamaan.

– Raskaan liikenteen on puolestaan tärkeää tarkistaa kuormien painot, ettei sallittuja massoja ylitetä.

Sillalla on ollut alennettu nopeusrajoitus 50 km tunnissa, raskaan liikenteen 60 metrin etäisyys ja erikoiskuljetusten massoja on rajoitettu.

Uusi silta valmistuu Kirjalansalmen nykyisen sillan itäpuolelle vuonna 2025. Uuden sillan valmistumisen jälkeen nykyinen silta ja siltapenger puretaan.