Tietyöt

Jalankulku- ja pyöräilyolosuhteita parannetaan Sauvon taajamassa – väylän rakennustöistä liikennekatkoja maantielle 181

Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Sauvon taajaman tuntumassa maantiellä 181 etenee ja aiheuttaa kesäkuussa liikennekatkoksia, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Töitä tehdään Korvalantien ja Saustilantien välisellä osuudella, ja liikenne katkaistaan ja ohjataan kiertotielle putkisillan vaihdon sekä kalliolouhintojen takia.

Ensimmäinen liikenteen katko alkaa maanantaina 5. kesäkuuta aamuseitsemältä ja kestää perjantaihin 9. kesäkuuta kello 18 asti.

Toinen liikenteen katko alkaa maanantaina 12. kesäkuuta aamuseitsemältä ja päättyy keskiviikkona 14.kesäkuuta kello 20.

Liikenne ohjataan katkojen ajaksi runsaan viiden kilometrin mittaiselle kiertotielle, jonka reitti kulkee Korvalantieltä Finskyläntielle ja Karunantielle.

Katkosten väliin jäävänä viikonloppuna 10.–11. kesäkuuta maantie 181 avataan kallioleikkauksen kohdalla tilapäisesti yksikaistaisena. Liikennettä ohjaamassa ovat liikennevalot. Liikenne ohjataan yhdelle kaistalle toistamiseen myös 15.–18. kesäkuuta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Elyn mukaan tienkäyttäjien on hyvä varautua siihen, että töistä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle ja työmaan kohdalla sekä kiertotiellä ajettaessa toivotaan kärsivällisyyttä ja varovaisuutta.

Rakennettava väylä parantaa tiejakson liikenneturvallisuutta sekä Sauvon taajaman jalankulku-ja pyöräilyolosuhteita. Huhtikuussa käynnistyneessä urakassa myös uusitaan maantien alittava putkisilta Vallerinnanojan kohdalla ja uusitaan maantien nykyinen valaistus. Urakkaan kuuluu myös paljon kalliolouhintaa Vahtistenmäen kohdalla. Räjäytykset tapahtuvat arkisin kello 8–20 välissä ja liikenne pysäytetään niiden ajaksi. Louhintojen on määrä valmistua kesäkuussa.

Maantien 181 liikennemäärä on Elyn mukaan noin 4 400 autoa vuorokaudessa.