Rikokset

Suomalaisfirma vienyt sakokaivolietettä Ruotsiin ilman lupia – Tulli on tutkinut kansainväliseen jätekuljetukseen liittyvää rikosepäilyä

MIKAEL RYDENFELT
Tulli on tutkinut jätesiirtoa ympäristörikkomuksena. Suomessa Tulli valvoo yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätteiden kansainvälisiä siirtoja.
Tulli on tutkinut jätesiirtoa ympäristörikkomuksena. Suomessa Tulli valvoo yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätteiden kansainvälisiä siirtoja.

Tulli on tutkinut ympäristörikkomuksena tapausta, jossa yrityksen epäillään kuljettaneen jätettä ilman vaadittavaa lupaa Suomesta Ruotsiin. Tullin esitutkinnassa on selvinnyt, että Suomessa toimiva yritys on vienyt keväällä 2022 viisi erää sakokaivolietettä Suomesta Ruotsiin. Jätettä vietiin ilman lupaa yhteensä 66 200 kiloa. Sakokaivoliete kuljetettiin loppukäsiteltäväksi Ruotsiin, mutta suomalaisen yrityksen olisi tullut hakea kyseisille jätekuljetuksille jätesiirtolupa.

Tulli valvoo myös jätteiden siirtoa maasta toiseen ja lainmukainen jätteiden hävittäminen maksaa, ja usein laittomissa jätesiirroissa vältelläänkin kustannuksia, kertoo talousrikosyksikön päällikkö Petteri Nevalainen.

– Rahallinen rikoshyöty ei ole erityisen huomattava, puhutaan joistain tuhansista euroista, Nevalainen kertoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ruotsissa liete päätyi asianmukaiseen käsittelylaitokseen, joten tekoa on tutkittu ympäristörikkomuksena, eikä ympäristön turmelemisena. Esitutkinnan valmistuessa asia siirretään syyteharkintaan Etelä-Suomen syyttäjäalueelle.

Jätteen vienti loppukäsiteltäväksi vaatii aina sekä Suomen ympäristökeskuksen että jätteen vastaanottajamaan ja mahdollisten kauttakulkumaiden jätesiirtoviranomaisten myöntämät jätesiirtoluvat. Jätteen vienti loppukäsiteltäväksi muuhun kuin toiseen EU- tai EFTA-maahan on kielletty. Jätteensiirtoja säädellään kansainvälisillä sopimuksilla ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella.

Tulli valvoo yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen kanssa jätteiden kansainvälisiä siirtoja ja niitä koskevien säännösten noudattamista Suomessa. Jätteensiirtoasetuksen pääasiallinen ja tärkein tavoite on ympäristön suojelu.