Ruoppaaminen

Ruoppaaminen voi nostaa tontin arvoa ja parantaa mökkirantaa – nyt ilmoittaminen uudistuu, katso mikä muuttuu

ASKO SYDÄNOJA
Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa Ely-keskukseen.
Vähänkään suuremmat rannan kunnostustyöt, esimerkiksi koneellinen niitto tai ruoppaus, edellyttävät ilmoituksen tekoa Ely-keskukseen.

Ruoppauksista ja niitoista ilmoittamiseen on tullut muutoksia 15.toukokuuta alkaen. Tästä lähtien ilmoitus niitoista ja ruoppauksista tehdään aluehallinnon asiointipalvelussa.

Lomakkeella voi tiedot töistä ilmoittaa täysin sähköisesti ja lisätä kaikki tarvittavat liitteet. Myös ruoppausalan ja läjityspaikan voi merkitä suoraan kartalle. Samalla voi tarkastella kartta-alustalla suojelualueita ja pohjavesialueita. Lomakkeen uudistamisella on pyritty helpottamaan ilmoitusmenettelyä ja kaikki tarvittavat tiedot on mahdollista ilmoittaa kerralla, kerrotaan Ely-keskuksen tiedotteessa. Järjestelmä vaatii vahvan tunnistautumisen ja toisen henkilön puolesta ilmoittaminen vaatii valtuutuksen. Alueellinen Ely-keskus käsittelee ilmoituksen 30 vuorokauden sisällä ilmoituksen saapumisesta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ruoppaus- tai niittotyöstä pitää Elyn mukaan laatia selkeät ja toteuttamiskelpoiset suunnitelmat jo ennen ilmoituksen tekemistä palveluun. Hankkeen toteutus täytyy kuvailla imloituksessa mahdollisimman hyvin. Myös suostumukset läjitysmassojen sijoituspaikasta on esitettävä. Huolellisella suunnittelulla minimoidaan myös naapureille ja ympäristölle mahdollisesti aiheutuvan haitan.

Ruoppaus- ja niittoilmoitus on tehtävä aina kun kohteessa työskennellään konevoimin, oli sitten kyse niitosta tai ruoppauksesta. Ilmoitus tehdään alle 500 kuution ruoppauksista. Tämän yli meneville hankkeille tulee hakea vesilupaa aluehallintovirastosta. Ilmoituksen tekee henkilö, joka vastaa hankkeen toteutuksesta eli yleensä kiinteistön omistaja.