Työvoima

Varsinaissuomalaista yrityksistä valtaosa pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tärkeänä tulevalla hallituskaudella

TS-ARKISTO/MARTTIINA SAIRANEN
Viime syyskuussa toteutetun kauppakamarikyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.
Viime syyskuussa toteutetun kauppakamarikyselyn mukaan yrityksistä noin 70 prosentilla on pulaa tai paljon pulaa osaavasta työvoimasta. Peräti 73 prosenttia yrityksistä kertoi työvoiman saatavuuden rajoittavan yrityksensä kasvua ja liiketoiminnan kehittämistä.

Tuoreesta kauppakamarien jäsenyritykselleen toteuttamasta talouskyselystä selviää, että jopa 84 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä tulevalla hallituskaudella tärkeänä. Kyselyn mukaan 40 prosenttia yrityksistä pitää työperäisen maahanmuuton lisäämistä erittäin tärkeänä ja 44 prosenttia hieman tärkeänä. 10,9 prosenttia vastanneista ei pidä työperäistä maahanmuuttoa ollenkaan tärkeänä. Kyselyyn osallistui myös 165 Turun kauppakamarin jäsenyritystä Varsinais-Suomen alueelta. Heistä 86,7 prosenttia piti aihetta erittäin tai hieman tärkeänä. Kyselyyn vastasi huhtikuun lopulla yhteensä 1 560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea.

Kyselystä selviää, että ammattitaitoisen työvoiman puute rajoittaa tällä hetkellä jo merkittävästi yritysten toimintaa. Vastanneista yrityksistä 37 prosenttia kertoi työvoiman puutteen vaikuttavan yrityksen toimintaan. Tätä enemmän toimintaan vaikuttaa vain riittämätön kysyntä, jonka arvioi eniten haittaavaksi tekijäksi 41 prosenttia vastanneista.

Yrityksiltä kysyttiin myös, ovatko kotimaisen työvoiman saatavuuteen liittyvät haasteet vaikuttaneet yrityksen rekrytointiin tai rekrytointiaikeisiin ulkomailta. Varsinaissuomalaisista vastaajista 7,9 prosenttia on rekrytoinut ulkomaita, ja 15,9 prosenttia vastasi harkinneensa työvoiman rekrytoimista ulkomailta. Vastanneista 70,1 prosenttia ei ole rekrytoinut ulkomailta.