Hätäkeskus

Hätäpuheluja soitettiin viime vappua vähemmän – puheluissa korostuivat alkoholin aiheuttamat ongelmat

RIITTA SALMI

Hätäkeskuslaitoksen vappu sujui hieman edellisvuotta rauhallisemmin. Hätänumeroon tehtiin vappuaattoillan ja vapunpäivän aikana yhteensä 12 000 hätäilmoitusta. Viime vuonna ilmoituksia oli 700 enemmän. Ilmoituksissa korostuivat alkoholin aiheuttamat ongelmat.

Eniten ilmoituksia hätänumeroon tehtiin muusta sairastumisesta, kaatumisesta ja rintakivusta. Suurin osa tehtävistä välitettiin ensihoidolle. Vastaanotetuista hätäilmoituksista välitettiin viranomaisille 5 800 hälytystehtävää. Tehtävistä 53 prosenttia välitettiin ensihoidolle, poliisille 37 porsenttia, sosiaalipäivystykselle 6 prosenttia ja pelastustoimelle 4 prosenttia.

Kolme yleisintä hätäkeskustietojärjestelmään kirjattua hälytystehtävää olivat: muu sairastuminen, kaatuminen, rintakipu.