Vappu

Sanna Marin vappupuheessaan: "Ongelmat ja haasteet eivät ratkea palaamalla leikkausten ja kituutuksen polulle" – lue koko puhe sanasta sanaan

RONI REKOMAA / EPA
Sanna Marin piti perinteisen vappupuheen Kansalaistorilla vappupäivänä. Arkistokuva.
Sanna Marin piti perinteisen vappupuheen Kansalaistorilla vappupäivänä. Arkistokuva.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) piti tänään vappupäivänä Helsingin Kansalaistorilla perinteisen vappupuheen.

Marin nosti puheessaan esille muun muassa Ukrainan sodan, ilmastonmuutoksen, luontokadon sekä digitalisaation ja uusien teknologioiden käyttöönoton haasteet.

Marinin mukaan Suomen ja muiden maiden ongelmat tai haasteet eivät ratkea palaamalla moneen kertaan testatulle leikkausten ja kituutuksen polulle, käpertymällä sisäänpäin maahanmuuttopolitiikassa tai keskittymällä EU-kysymyksissä eristäytymiseen ja yhteistyön arvostelemiseen. Suuriin kysymyksiin hän toivoo ratkaisua tänä keväänä muodostettavalta hallitukselta.

Marinin puheen kokonaisuudessaan voit lukea alta:

Hyvät kuulijat, hyvät ystävät,

Vappu on kevään, ilon, työväen ja opiskelijoiden päivä. Tänä vappuna on kuitenkin vaikeaa keskittyä vain näihin aiheisiin, sillä vietämme nyt jo toista kevättä itäisen naapurimaamme aggression varjossa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tänään on kulunut hieman yli 14 kuukautta siitä, kun Venäjä rikkoi ja hylkäsi eurooppalaisen turvallisuuden periaatteet oikeudettomalla ja verisellä hyökkäyksellään Ukrainaan.

Sota on nyt vaatinut lukemattomien ihmisten hengen. Loukkaantuneita on tähän nähden moninkertainen määrä. Yhtä lailla Ukraina on menettänyt merkittävän osan taloudellisesta toimintakyvystään, teollisuudestaan ja infrastruktuuristaan. Sota on aiheuttanut valtavia inhimillisiä kärsimyksiä, kun miljoonat ovat joutuneet jättämään kotinsa ja etsimään turvaa muualta. Lukuisat ihmiset ovat vailla perustarpeita kuten ruokaa, vettä ja lääkkeitä.

On sanomattakin selvää, että tuen Ukrainalle on jatkuttava niin poliittisella, taloudellisella kuin materiaalisella tavalla. Tämä ei koske vain Suomea tai Eurooppaa, vaan kaikkia niitä valtioita ja voimia jotka puolustavat sääntöpohjaista maailmanjärjestystä, jossa kaikilla valtioilla on vapaus valita oma kohtalonsa ilman suuremman uhkaa.

Ukrainan on voitettava ja päästävä kestävään, oikeudenmukaiseen rauhaan joka toteutuu sen omilla ehdoilla. Senkin jälkeen meidän on varmistettava, että jälleenrakennus ja vakaus alueella turvataan. Ukrainan on myös voitava nopeasti edetä polulla kohti Euroopan unionin ja puolustusliitto Naton jäsenyyksiä.

Hyvät kuulijat,

Venäjän hyökkäys päätti äkillisellä tavalla tietyn ajanjakson koko maanosamme historiassa. Rauhanomaisen keskinäisriippuvuuksien syventämisen ja siihen kytkeytyvän kyseenalaistamattoman markkinauskon vuodet ovat jääneet taakse.

Uusi aika pakottaa meidät arvioimaan uudelleen kaikkein perimmäisiä politiikan kysymyksiä kuten niitä arvoja, joiden pohjalta yhteiskunnalliset tavoitteet asetetaan. Meidän tulee kirkastaa ajatuksemme kansainvälisen yhteistyön ja demokratian tärkeydestä, jotta voimme ratkaista ilmastonmuutoksen sekä teknologisen murroksen kaltaiset aikamme suurimmat kysymykset.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hyvät kuulijat,

Arvoissa on kysymys siitä, mitä pidämme tavoiteltavana tai itsessään tärkeänä.

Sosialidemokratian perusarvoja ovat jokaisen ihmisen vapaus, tasa-arvo, demokratia ja solidaarisuus.

Vapaus sosialidemokraattisesta näkökulmasta tarkoittaa yksilön oikeutta toteuttaa itseään perhetaustasta tai tulotasosta riippumatta. Vapaa yhteiskunta turvaa tätä perusoikeutta luomalla aitoja mahdollisuuksia jokaiselle.

Yhtä lailla tasa-arvo tarkoittaa mahdollisuuksia kaikille riippumatta esimerkiksi sukupuolesta, etnisyydestä, uskonnosta tai varallisuudesta. Se merkitsee kaikkien ihmisten tasavertaista kohtelua ja mahdollisuuksia, mikä edellyttää yhteiskunnan rakenteiden ja käytäntöjen tarkastelua ja tarvittaessa korjaamista.

Demokratia on aitoa kansanvaltaa, jossa jokaisella on oikeus osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa yhteiskunnan kehitykseen. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen ääni voi olla yhtä painava niin keskustelussa kuin ääniuurnassa.

Solidaarisuus tarkoittaa vastuun jakamista ja yhteisvastuuta kaikkien hyvinvoinnista, sillä jokainen meistä on joskus heikko.

Usein itseisarvoina pidetyt asiat kuten talous tai markkinaehtoisuus ovat osaltaan vain välineitä näiden arvopohjaisten tavoitteiden toteutumiseen. Siksi myös ihmisten perusoikeuksien heikennykset kuten tarpeettomat toimeentuloleikkaukset ovat lopulta aina arvovalintoja.

Hyvät ystävät,

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on äärimmäisimpiä ilmentymiä siitä, millainen huolestuttava voimapolitiikan ja etupiirien kehitys on jo pidempään ollut käynnissä.

Tämä maailmanpoliittinen muutos herättää meidät pohtimaan sitä, miten turvaamme arvomme ja mahdollistamme maailman jossa saamme poliittisin valinnoin niitä edistää.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Olemme vihdoin ottaneet vakavasti riippuvuudet, joita meillä on autoritäärisistä maista ja niiden kyvystä hallita esimerkiksi tietoverkkoja, lääkinnällisiä tarvikkeita ja teknologioiden saatavuutta - kysymyksiä, jotka ovat elintärkeitä elinkeinoille, terveydelle, turvallisuudelle ja ihmisten perusoikeuksille.

Seuraava haasteemme on edistää ja rakentaa niin toimitusketjuja, kansainvälisiä suhteita kuin teknologisia kyvykkyyksiä, jotka turvaavat valinnanvapautemme ja hyvinvointimme myös tulevaisuudessa.

Tehokkaalle monenväliselle järjestelmälle ja YK:lle sen keskiössä on suurempi tilaus kuin ehkä koskaan aiemmin. Euroopan unionin merkitys turvallisuusyhteisönä ja maamme tärkeimpänä viitekehyksenä korostuu myös Nato-jäsenyyden myötä.

Meidän tuleekin oppia menneestä ja vahvistaa kansainvälisen yhteisön kykyjä puolustaa demokratiaa. Samalla meidän on rakennettava sellaista monenvälistä järjestelmää, jossa kaikki löytävät paikkansa pöydän ääreltä.

Hyvät kuulijat,

demokratiaa, arvoja ja niiden roolia tukevaa monenvälistä kansainvälistä sääntöpohjaista järjestelmää tarvitaan aikamme suurimpien haasteiden ratkaisuun. Ilmastonmuutos, luontokato sekä digitalisaatio ja uusien teknologioiden käyttöönotto haastavat sekä muuttavat kaikkien meidän tulevaisuuttamme.

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon torjunta eivät voi jäädä odottamaan vakaampia aikoja. Lämpenemisen aiheuttamat ongelmat kuten äärimmäiset sääolosuhteet, merenpinnan nousu, ruokapulan uhka ja ekosysteemien häviäminen vaikuttavat kaikkiin elämänalueisiimme ja uhkaavat aidosti tulevien sukupolvien hyvinvointia. Yhtä lailla luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen voi johtaa ekosysteemien epätasapainoon, mikä voi puolestaan ​​johtaa ilmastonmuutoksen kiihtymiseen sekä muihin ympäristökatastrofeihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttäminen ovatkin välttämättömyyksiä ympäristön, talouden ja ihmisten terveyden kannalta. On selvää, että ilmastonmuutoksen torjunta vaatii myös kansainvälistä yhteistyötä ja vastuun jakamista kaikkien valtioiden kesken oikeudenmukaisella tavalla.

Osaamisemme ja tulevaisuuden kasvumme rakentaminen voi olla osa ratkaisua. Suomen onkin nyt rakennettava kansainvälinen asemansa vihreiden teknologioiden ja digitalisaation edelläkävijyydelle. Tämä luo meille paitsi kestävää kasvua, myös mahdollisuuksia syventää suhteitamme demokraattisten, arvomme jakavien valtioiden kanssa.

Yhteistyö arvomme jakavien maiden kanssa on myös tulevaisuuden turvallisuuskysymys. Uudet teknologiat tulevat määrittämään yhteiskuntiemme perusratkaisuja. Kamppailu kvanttilaskentaa, tekoälyä ja 6G-verkkoja koskevista valinnoista, standardeista ja näiden taustalla olevista arvoista kuten yksilönvapauden ja tietoturvan kysymyksistä on jo nyt käynnissä.

Digitalisaatio ja tekoäly ovat mullistaneet ihmisten elämää monin tavoin, mutta niiden tuoma kehitys tuo mukanaan myös uusia haasteita esimerkiksi ihmisoikeuksien ja yksityisyyden suojan kannalta. Tekoälypohjaiset järjestelmät ovat esimerkiksi usein riippuvaisia suuresta määrästä henkilötietoja. Samalla ne saattavat toistaa yhteiskunnassa muualla ilmeneviä syrjiviä rakenteita tai niitä voidaan käyttää väärin muun muassa valvonnallisiin tarkoituksiin.

Uusiin teknologioihin liittyvät eettiset kysymykset tulee nostaa esiin samalla, kun edistämme voimakkaasti muutosta kohti digitaalisempaa, vihreämpää ja kestävämpää yhteiskuntaa.

Hyvät kuulijat,

Näitä meitä suurempia kysymyksiä on myös tänä keväänä muodostettavalla hallituksella velvollisuus ratkaista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Suomen ja muiden maiden ongelmat tai haasteet eivät ratkea palaamalla moneen kertaan testatulle leikkausten ja kituutuksen polulle, käpertymällä sisäänpäin maahanmuuttopolitiikassa tai keskittymällä EU-kysymyksissä eristäytymiseen ja yhteistyön arvostelemiseen.

Me emme myöskään hyödy tai kasva ihmisoikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon nakertamisesta, työntekijöiden oikeuksien polkemisesta tai eriarvoisuuden lisäämisestä poliittisilla päätöksillä.

Sen sijaan meillä on mahdollisuus katsoa tulevaisuuteen ratkaisuhakuisesti ja arvoihimme, pohjoismaiseen malliimme sekä jokaisen yhdenvertaisiin mahdollisuuksiin uskoen. Meillä on mahdollisuus valita tulevaisuuteen uskova sopimisen tie.

Hyvät ystävät,

Kaikkien haasteiden keskellä meidän täytyy kuitenkin myös nauttia keväästä ja läheistemme seurasta. Vain sen voimin voimme jatkossakin taistella niin suurten kuin pienten muutosten puolesta.

Haluan toivottaa teille jokaiselle omasta ja sosialidemokraattisen puolueen puolesta hauskaa vappua!