Oikaisut

Pyörämatkailu saa Leader-rahaa

Toisin kuin pyörämatkailua käsittelevässä jutussa (TS 24.4.) kirjoitettiin, BikeMenu2-hanketta toteutetaan EU:n maaseuturahaston Leader-rahoituksella.