Saaristo

Metsähallitus kulottaa Jurmon lähisaarilla Saaristomeren kansallispuistossa

JANI VIRTANEN
Kulotuksen tavoitteena on ennallistaa ja ylläpitää harjusaarille tyypillistä ja perinteistä, puutonta saaristomaisemaa kuten nummia sekä paahteisia hietikoita ja ketoja. Kuvassa kulotusta Skogsskarissa viime vuonna.
Kulotuksen tavoitteena on ennallistaa ja ylläpitää harjusaarille tyypillistä ja perinteistä, puutonta saaristomaisemaa kuten nummia sekä paahteisia hietikoita ja ketoja. Kuvassa kulotusta Skogsskarissa viime vuonna.

Metsähallitus kulottaa maastoa Saaristomeren kansallispuistossa Jurmon saaren länsipuolella Örskärillä, Örskärs Örenillä ja Jurmon itäpuolella Sandenilla tällä viikolla. Kulotuksen tavoitteena on ennallistaa ja ylläpitää harjusaarille tyypillistä ja perinteistä, puutonta saaristomaisemaa kuten nummia sekä paahteisia hietikoita ja ketoja. Kun metsittyminen ja katajien kasvu estyy, siitä on myös hyötyä saarilla pesiville merilinnuille.

Metsähallitus muistuttaa, että maamme uhanalaisista lajeista hiukan vajaa kolmannes elää niityillä, nummilla ja rannoilla. Nämä avoimet elinympäristöt ovat vaarassa kasvaa umpeen perinteisen maankäytön, kuten laiduksen, niiton ja nummien kulotuksen päätyttyä.

– Monia harjusaaria uhkaa umpeen kasvaminen, koska aiemmin niitä pyrittiin metsittämään ”vähätuottoisuuden vuoksi”. Lisäksi nykyään umpeenkasvua vauhdittaa etenkin fossiilisista polttoaineista peräisin oleva typpilaskeuma, Itämeren rehevöityminen ja kasvien kasvua nopeuttava, kohonnut hiilidioksidipitoisuus, Metsähallituksen tiedotteessa kerrotaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jurmon itäpuoleiset harjusaaret ovat merilinnustoltaan arvokkaita, ja niiden säilyminen avoimina turvaa linnustolle soveliaat elinolosuhteet. Lisäksi harjusaarten paahdeympäristöissä elää lukuisia uhanalaisia kasveja, kuten kissankäpälä, keltamatara ja jalotorvijäkälä sekä hyönteisiä kuten nunnakirjokoisa, verikirjokoisa ja hietapeilikääriäinen.

Kulotuksesta on ilmoitettu pelastusviranomaisille. Paikalla on kokeneita kulottajia, sammutuskalustoa ja vartiointia.