Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestyspaikkojen esteettömyydessä havaittiin puutteita Turun seudulla

JANE ILTANEN
Turussa oli 16 ennakkoäänestyspaikkaa, joista yksi sijaitsi Hansatorilla.
Turussa oli 16 ennakkoäänestyspaikkaa, joista yksi sijaitsi Hansatorilla.

Ennakkoäänestysten järjestelyjä tarkasteltiin Raisiossa, Turussa, Kaarinassa, Paimiossa ja Salossa. Asiasta tiedottaa apulaisoikeusasiamies (AOA).

Oikeusasiamiehen kanslian esittelijät tekivät yleisiin ennakkoäänestyspaikkoihin ennalta ilmoittamattomia tarkastuksia 23. maaliskuuta. Tarkastusten tavoitteena oli selvittää vaalisalaisuuden turvaamista, äänestysjärjestelyjä sekä äänestyspaikkojen esteettömyyttä ja saavutettavuutta.

Esteettömyydessä havaittiin puutteita. Osaan yleisistä äänestyspaikoista ei ollut mahdollista päästä sisään pyörätuolilla omatoimisesti. Pääasiassa yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla järjestelyt olivat kuitenkin kunnossa, kertoo AOA.

Salon vaalibussia koskevat havainnot olivat myönteisiä, mutta yleisenä ennakkoäänestyspaikkana vaalibussin todettiin olevan ongelmallinen esteettömyyden näkökulmasta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin päätti selvittää omana aloitteenaan Turun ja Kaarinan äänestysjärjestelyjä esteettömyyshavaintojen vuoksi sekä vaalibussin käyttöä Salon kaupungissa.

Ensi kertaa tarkastuksia tehtiin myös kolmeen sosiaalihuollon laitosäänestyskohteeseen Uudellamaalla. Yhdelle tarkastukselle osallistui myös Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija. Tarkastukset tehtiin 24. maaliskuuta Hyvinkäällä, Nurmijärvellä ja Espoossa.

Vaalisalaisuuden säilymistä laitosäänestyksessä saattoi havaintojen mukaan vaarantaa erään äänestyspaikan epäonnistunut sijoittelu. Äänestyspaikan takana olevasta sisätilasta ja myös ulkoa ikkunasta oli näköyhteys äänestyspaikalle.

Laitosäänestyksestä saatu äänestäjien ja vaalitoimikuntien palaute oli AOA:n mukaan hyvin myönteistä.

Korjattu juttua kello 12.00: Tarkastuksia tehtiin Varsinais-Suomen viidessä kunnassa, mutta kaikissa niissä ei havaittu puutteita.