Parainen

Paraisilla henkilöstömäärä kasvoi vain vähän, sairauspoissaolot pysyivät ennallaan

Viime vuoden lopussa Paraisten kaupungilla oli 905 vakinaisessa, toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevaa henkilöä ja 290 määräaikaista henkilöä, joista lähes puolet oli sijaisia.

Henkilöstörekisterissä oli kyseisenä ajankohtana siis yhteensä 1 195 henkilöä. Miehiä heistä on noin 15 prosenttia ja naisia noin 85 prosenttia. Edelliseen vuoteen verrattuna työntekijämäärä lisääntyi yhteensä 11 henkilöä.

Viime vuonna Paraisten palkkalistoilla olleiden keski-ikä oli 46 vuotta. Sairauspoissaolojen määrä päivissä ei juuri kasvanut edellisestä vuodesta, mutta vuoteen 2020 verrattuna muutamalla päivällä henkilötyövuotta kohden.

– Sairauspoissaoloja oli vuonna 2022 keskimäärin 17,2 kalenteripäivää henkilötyövuotta kohden, mikä vastaa noin 12 työpäivää, todetaan henkilöstöraportissa.