Väistötilat

Jäkärlän ja Varissuon koulut väistötiloihin – Jäkärlässä täytyy ratkaista myös päiväkotien uusiminen

JORI LIIMATAINEN
Varissuon koulun tilojen osalta nähdään kolme pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoa; vanhan koulurakennuksen peruskorjaus, korvaava uudisrakennus tai toimintojen sijoittaminen vuokratiloihin. Vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi on vielä kesken
Varissuon koulun tilojen osalta nähdään kolme pitkän aikavälin ratkaisuvaihtoehtoa; vanhan koulurakennuksen peruskorjaus, korvaava uudisrakennus tai toimintojen sijoittaminen vuokratiloihin. Vaihtoehtojen selvittäminen ja arviointi on vielä kesken

Kaupunginhallitukselle esitetään, että Jäkärlän koulu siirtyy väistöön Turun AKK:n Kärsämäen toimipisteen tiloihin kesällä 2023. Tuolloin tila vapautuu Sirkkalan koulun käytöstä. Oppilaille järjestetään koulukuljetus Jäkärlästä Kärsämäkeen. Alun perin kohteeseen suunniteltiin sijoitettavaksi Varissuon koulua, jolle nyt haetaan ratkaisua väistötilaelementillä Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Kaupunginhallitukselta haetaan periaatepäätöstä väistötilaratkaisujen edistämiseksi.

– Nyt esitettävällä ratkaisulla tavoitellaan ensisijaisesti Jäkärlän alueen palveluverkon ja palveluiden saattamista mahdollisimman nopeasti nykyistä parempaan tilaan ja nykyaikaisiin tiloihin, kansliapäällikkö Tuomas Heikkinen toteaa.

Jäkärlän koulu on teknisen käyttöikänsä päässä ja kohteen tutkimuksissa on havaittu sisäilmaongelmia. Koulussa tehdyt toimenpiteet mahdollistavat toiminnan tiloissa kesään 2023 asti. Koulusta on ympäristöterveydenhuollon viranomaisen mukaan siirryttävä väistöön viimeistään elokuussa 2023. Lähialueelta ei löydy terveellistä ja turvallista perusopetuskäyttöön soveltuvaa tilaa, joka olisi käytettävissä. Elementtiratkaisun totuttaminen kestää lähes vuoden ajan, joten syksyksi 2023 ei elementtiratkaisua, eikä lähikouluperiaatteen toteutumista voida enää turvata alueella.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Periaateratkaisun jälkeen Jäkärlän uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen toteuttaminen käynnistetään yhteistoiminnallisella urakkamallilla.

– Jäkärlässä on ratkaistavana kouluverkon lisäksi käyttöikänsä päähän tulevien päiväkotien uudistaminen. Jäkärlään tullaan joka tapauksessa rakentamaan uusi hieno koulu ja elementtien sijaan haluttuun ratkaisuun uuden koulun ja päiväkotien rakentamiseksi päästään kohtuullisen nopealla aikataululla. Harmillista asiassa on, että Jäkärlän palvelut heikkenevät tilapäisesti, Heikkinen jatkaa.

Varissuon koululle taasen toteutettaisiin mahdollisimman nopeasti väistöelementtiratkaisu Pääskyvuoren koulun yhteyteen. Muutto tapahtuisi arviolta kevätkaudella 2024. Varissuon koulu tukeutuu liikunta- ja ruokailutilojen osalta Pääskyvuoren koulun tiloihin. Varissuon koululla on edessään kaksi muuttoa, koska koulun toimintaa ei voida rakennuksen kunnosta johtuen jatkaa syksyllä nykyisessä. Syksyllä 2023 Varissuon koulun toiminnot sijoittuvat tilapäisesti kahteen kohteeseen; Untamonkadun Tunturikiinteistössä aloittavat koulunsa luokat 2–6 ja 1. luokkalaiset puolestaan Pääskyvuoren koulun tiloissa, jonne muu koulu muuttaa perässä keväällä 2024.