Varha

Varha saa lähes 30 miljoonaa euroa valtion lisärahoitusta

RIITTA SALMI

Valtiovarainministeriö osoittaa 350 miljoonaa euroa valtionavustusta hyvinvointialueille, Helsingin kaupungille ja HUS-yhtymälle. Avustus on osa 500 miljoonan euron lisärahoitusta, jota hallitus esitti hyvinvointialueille tammikuussa.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueelle avustusta myönnetään 29 747 238 euroa. Rahoitus myönnetään alueille laskennallisin määräytymistekijöin, joita ovat perusosa, asukasmäärä ja järjestämisvastuullisten määrä. Laskennalliset tekijät ja niiden painotukset perustuvat käyttökohteiden mukaiseen tarpeen arvioon ja kokonaisharkintaan.

Avustukset maksetaan maaliskuun ja huhtikuun taitteessa.

Lisätalousarvioon sisältyvän, ylimääräisen rahoituksen tarkoituksena on vakiinnuttaa alueiden toiminta ja vauhdittaa palvelujen uudistamista. Avustusta ei voi käyttää hyvinvointialueen lakisääteisiin tehtäviin, vaan se on tarkoitettu esimerkiksi palveluiden yhtenäistämiseen, palveluverkon uudistamiseen, uusiin digitaalisiin palveluihin tai henkilöstön saatavuuteen ja riittävyyteen liittyviin hankkeisiin.

Valtioneuvosto hyväksyi avustuksen käyttöä koskevan valtioneuvoston asetuksen 23. maaliskuuta 2023.

Lue myös: Jos valtion lisärahoitus jaettaisiin tasan, Varha saisi 35 miljoonaa euroa