Nimitykset

Turun yliopiston valtio-opin lehtori Heino Nyyssönen on nimitetty vuoden dosentiksi

JANE ILTANEN
Vuoden dosentiksi nimitetty Heino Nyyssönen on pitkän linjan yliopistolainen, jolla on laajasti ansioita sekä tutkimuksen että opetuksen saralla.
Vuoden dosentiksi nimitetty Heino Nyyssönen on pitkän linjan yliopistolainen, jolla on laajasti ansioita sekä tutkimuksen että opetuksen saralla.

Vuoden 2023 dosentiksi on nimitetty valtio-opin yliopistonlehtori, dosentti Heino Nyyssönen Turun yliopiston valtio-opin oppiaineesta. Turun yliopistojen dosenttiyhdistys nimittää vuosittain ansioituneen dosentin Vuoden dosentti -arvonimellä. Nimitysperusteissa on korostettu sekä korkeaa akateemista meritoitumista että yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Nyyssönen on kolminkertainen dosentti eri yliopistoissa. Nyyssösellä on sekä yleisen valtio-opin, kansainvälisen politiikan ja poliittisen historian dosentuurit. Opiskelijoiden keskuudessa Nyyssönen on pidetty ja arvostettu opettaja ja ohjaaja. Hän on ohjannut toista sataa pro gradua, useita väitöskirjoja ja lukemattomia kanditöitä. Hän kannustaa opiskelijoita itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun sekä aktivoi heitä keskustelemaan opetustilanteissa.

Nyyssönen hoitaa yliopiston kolmatta tehtävää, yhteiskunnallista vuorovaikuttamista, esimerkiksi Suomi-Unkari Seuran ja Historioitsijat ilman rajoja hallituksissa. Hän on ahkera kolumnisti useissa sanomalehdissä ja tarjonnut teksteillään ja mediapuheenvuoroillaan yleistajuista tietoa esimerkiksi Unkarin Nato-politiikan taustoista. Hän on julkaissut lukuisien tieteellisten artikkelien lisäksi useita tietokirjoja Unkarin poliittisesta historiasta että demokratian nykytilasta.

Heino Nyyssönen nimitetään vuoden dosentiksi Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisessä Akateemisessa päivässä 23.maaliskuuta kello 17.15 Arcanumin Aava-salissa.