Lääkkeet

Epilepsialääkkeen myyntiä rajoitetaan riittävyyden varmistamiseksi

LENNART HOLMBERG

Sosiaali- ja terveysministeriö on päättänyt rajoittaa klonatsepaamia sisältävien lääkkeiden myyntiä niiden riittävyyden varmistamiseksi. Lääkkeitä saa myydä tai luovuttaa kulutukseen avohuollon apteekista kerralla enintään kolmen kuukauden käyttöä vastaavan määrän. Päätös on voimassa 22. maaliskuuta alkaen aina 30. huhtikuuta 2023 saakka.

Apteekki voi poiketa rajoituksesta erityisen painavasta syystä asiakkaan välttämättömän lääkehoidon jatkuvuuden turvaamiseksi.

Päätös koskee kaikkia vaikuttavaa lääkeainetta klonatsepaamia sisältäviä myyntiluvallisia, erityisluvallisia tai poikkeusluvallisia lääkevalmisteita, joita myydään tabletteina ja jotka ovat Suomessa kaupan päätöksen voimassa ollessa.

Klonatsepaami on bentsodiatsepiineihin kuuluva kemiallinen lääkevalmiste, jonka virallinen, lääkeviranomaisen hyväksymä käyttöaihe on epilepsian hoito. Lääkettä on kuitenkin käytetty myös muun muassa paniikkihäiriön ja muiden ahdistuneisuushäiriöiden, dystonian sekä erilaisten kouristusten hoidossa. Valvira ja Fimea ovat ilmaisseet huolensa lääkkeen määräämisestä ja käytöstä virallisesta käyttöaiheesta poiketen.