Sähköajoneuvot

Turku selvittää asukkaiden sekä yritysten lataustarpeita ja laatii sähkölatauksen yleissuunnitelman

JANE ILTANEN

Turku haluaa vauhdittaa sähköisen liikkumisen yleistymistä laatimalla sähkölatauksen yleissuunnitelman vielä kuluvan vuoden aikana. Yleissuunnitelman tavoitteena on laaja latausverkosto, joka mahdollistaa sähköisen liikkumisen vaivattomuuden.

Yleissuunnitelmaan kuuluu kaupunkilaisten sähkölatauksen tarpeita kartoittava verkkokysely. Huhtikuun loppuun asti avoinna olevassa verkkokyselyssä selvitetään asukkaiden, ammattiautoilijoiden, taloyhtiöiden, työnantajien ja muiden sidosryhmien lataustarpeita. Kyselyssä huomioidaan kaikki ladattavat ajoneuvot eli muun muassa sähköpyörien ja sähköautojen lisäksi myös raskaammat ajoneuvot.

Ajoneuvojen sähköistyminen vähentää liikenteestä aiheutuvia ilmastopäästöjä. Kaupungeilla on merkittävä rooli ladattavien ajoneuvojen käyttöön liittyvien esteiden poistamisessa. Yksi suurimmista esteistä sähköisen liikkumisen yleistymiselle on riittämätön julkinen latausinfra, jonka kehittäminen alkaa Turussa sähkölatauksen yleissuunnitelman myötä. Yleissuunnitelma on alueen toimijoiden yhteinen näkemys siitä, millainen sähkölatausverkosto Turkuun halutaan ja millä keinoin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– EU:n suunnittelema AFIR-asetus edellyttää isoja satsauksia sähköisen liikenteen latausinfran rakentamiseen ja Turussa tämä tarkoittaa nykyisen latauspistemäärän moninkertaistamista, toteaa Turun sähkölataustyöryhmän asiantuntija Jussi Saari tiedotteessa.

Anonyymissä kyselyssä voi ehdottaa uusia latauspisteiden sijainteja eri kokoluokan ajoneuvoille. Asukkailta, ammattiliikenteen ja yritysten edustajilta kysytään pääosin tarvetta julkiselle latausinfralle ja sitä, mitkä asiat vaikuttavat ladattavan ajoneuvon hankkimiseen. Taloyhtiöiden ja työnantajien osalta selvitetään myös valmiutta avata omia latauspisteitään edes osittain myös julkiseen käyttöön, jolloin tarve kadunvarsien latauspaikoille olisi pienempi. Turku on avaamassa omien kiinteistöjensä latauspisteitä mahdollisuuksien mukaan myös julkiseen käyttöön.

Yleissuunnitelma ja kysely tehdään osana EU:n rahoittamaa USER-CHI -hanketta.   Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköistä liikkumista monin eri keinoin. Projektin yhteistyökumppaneina Turussa ovat Turku Energia, VASO ja TVT Asunnot, jotka kaikki käynnistävät oman latauskokeilunsa vuoden 2023 aikana.