Åbo Akademi

Julia Korkmanista Åbo Akademin uusi oikeuspsykologian työelämäprofessori

MAURI RATILAINEN

Dosentti Julia Korkman on nimitetty Åbo Akademin oikeustieteen alan oikeuspsykologian työelämäprofessoriksi. Korkman toimii tällä hetkellä erikoissuunnittelijana Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI:ssa, joka on yksi kriminaalipolitiikan parissa toimivista YK-instituuteista. Hänet on valittu Euroopan oikeuspsykologian verkoston EAPL:n seuraavaksi puheenjohtajaksi ja hän on jäsenenä myös muissa kansainvälisissä asiantuntijaverkostoissa.

Korkman on pitkään toiminut tutkijana Åbo Akademin oikeuspsykologian tutkimusryhmässä ja vastaa myös oikeuspsykologian erikoistumiskoulutuksesta.

Korkman on aiemmin työskennellyt HUSin lasten ja nuorten oikeuspsykologisessa yksikössä sekä kouluttanut ja ohjannut pitkään poliiseja ja muita asiantuntijoita oikeuspsykologisia kysymyksiä koskevissa asioissa. Korkman on toiminut asiantuntijana myös monissa huomiota saaneissa oikeustapauksissa sekä Suomessa, että Ruotsissa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Käytännön juridiikan ja erityisesti todistajien lausuntojen ja todisteiden arvioinnin, päätöksenteon ja esitutkinnan sekä kuulustelujen arvioinnin ymmärryksellään Julia Korkmanilla on paljon tarjottavaa Åbo Akademin juridiikalle niin työelämälähtöisyyden, yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen kuin monitieteisen tutkimuksenkin osalta, sanoo Åbo Akademin julkisoikeuden professori Markku Suksi Åbo Akademin tiedotteessa.

– Olen erittäin inspiroitunut nimityksestä ja odotan, että pääsen edistämään osaamista ihmisen käyttäytymisestä, todistajankertomuksista, kuulusteluista, päätöksenteosta ja prosesseihin vaikuttavista psykologisista tekijöistä osana Åbo Akademin uutta juristikoulutusta. Olen vuosia kouluttanut ja työnohjannut työelämässä toimivia juristeja ja kuullut monien sanovan, että he toivoisivat saaneensa jo opintojen aikana enemmän tietoa ihmisen käyttäytymisestä ja psykologisista tekijöistä. Toivon myös voivani edistää laajempaa vuoropuhelua työelämän ja yliopiston välillä, Korkman kertoo tiedotteessa.

Työelämäprofessori toimii sillanrakentajana Åbo Akademin ja ympäröivän yhteiskunnan välillä, tuoden tietoa ja oivalluksia yliopistosektorin ulkopuoliselta uralta. Tehtävä on määräaikainen ja enintään 20 prosenttia vakinaisesta palvelussuhteesta ja sitä hoidetaan muiden tehtävien ohella. Korkman tulee toimimaan työelämäprofessorina 1.8.2023–31.7.2026.