Hätäkeskuslaitos

Turhat soitot hätäkeskukseen lisääntyivät viime vuonna lähes viidenneksellä – kaikkiaan hätänumeroon soitettiin yli 2,9 miljoonaa kertaa

JARNO PELLINEN
Hätänumeroon soitettiin viime vuonna noin 2 900 000 kertaa. Soitoista 18 prosenttia oli aiheettomia.
Hätänumeroon soitettiin viime vuonna noin 2 900 000 kertaa. Soitoista 18 prosenttia oli aiheettomia.

Hätäkeskuksissa käsiteltiin viime vuonna yhteensä lähes kolme miljoonaa hätäilmoitusta. Vaikka vastattujen hätäilmoitusten kokonaismäärä kasvoi, hätäpuheluihin vastattiin kuitenkin edellisvuotta nopeammin.

Hätäilmoituksia vastaanotettiin kaikkiaan reilut 2,9 miljoonaa. Määrä on noin viisi prosenttia edellisvuotta enemmän. Kasvusta huolimatta viime vuonna hätäkeskuksissa saavutettiin sekä 10 sekunnin että 30 sekunnin vastausaikatavoitteet. Lisäksi hätäpuheluiden keskimääräinen vastausnopeus parani edelliseen vuoteen verrattuna sekunnilla. Kaikista hätäilmoituksista noin puolet johti viranomaisille välitettävään tehtävään.

Suhteellisesti suurin kasvu tapahtui sosiaalitoimelle välitetyissä tehtävissä, joita oli noin 67 000. Myös ensihoidolle välitettyjen tehtävien määrä kasvoi merkittävästi. Tehtäviä oli vuonna 2022 861 000.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Poliisille ja pelastustoimelle välitettiin hieman vähemmän tehtäviä kuin edellisenä vuonna.

− Sosiaalitoimen kohdalla tehtävämäärä on jatkanut kasvuaan jo runsaat viisi vuotta. Tämä kertoo siitä, että ihmiset ovat tietoisempia siitä, että kiireellisistä sosiaalitoimen tehtävistä ilmoitetaan hätänumeroon. Toisaalta myös ihmisten puuttumiskynnys erilaisiin tilanteisiin on madaltunut, suunnittelupäällikkö Tommi Hopearuoho toteaa tiedotteessa.

Vuorokaudessa vastattujen hätäilmoitusten keskiarvo oli noin 8 000, mikä on 400 puhelua vuorokaudessa enemmän kuin edeltävinä kahtena vuonna.

− Kasvaneesta työmäärästä huolimatta hätäkeskuspäivystäjien toiminta on ollut laadukasta ja he ovat kyenneet hienosti palvelemaan niin avuntarvitsijoita kuin viranomaisia.

Hätäkeskukset vastaanottavat kuitenkin edelleen paljon hätänumeroon kuulumattomia ilmoituksia. Viime vuonna turhista hätäilmoituksista lähes 70 000 oli virheitä tai tahattomia, asiattomia ja ilkivaltaisia ilmoituksia sen sijaan oli yli 37 600. Hätäkeskukseen kuulumattomat yhteydenotot kasvoivat 18 prosenttia.

− Virheellisten ja tahattomien soittojen kasvu selittynee osaltaan sillä, että koronakriisin laantuessa liikkuvuus on lisääntynyt. Se näkyy muun muassa erilaisten tiedustelupuheluiden kasvuna. Hätänumeroon soitetaan runsaasti myös kiireettömissä asioissa.