Luonnonsuojelu

Wäinö Aaltosen koulu osallistuu Suomen ensimmäisenä opinahjona kansainväliseen kestävän kehityksen koulutusohjelmaan

JANE ILTANEN
Global Cities -koulutusohjelman tämän vuoden teemana on vesi, joka sopii myös Turkuun merikaupunkina. Hirvensalossa, Itämeren ympäröimänä, Wäinö Aaltosen koulun viitosluokkalaiset ovat paneutuneet maapallon luontoon ja moninaisuuteen. Arkistokuva.
Global Cities -koulutusohjelman tämän vuoden teemana on vesi, joka sopii myös Turkuun merikaupunkina. Hirvensalossa, Itämeren ympäröimänä, Wäinö Aaltosen koulun viitosluokkalaiset ovat paneutuneet maapallon luontoon ja moninaisuuteen. Arkistokuva.

Suomen ensimmäinen Global Cities -koulutusohjelmaan osallistuva koulu on Wäinö Aaltosen koulu Turusta. Alakoulu on ollut mukana toiminnassa syksystä 2022 alkaen. Toiminta kestää lukuvuoden eli kevääseen saakka. Amerikkalainen Global Cities on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka kansainvälisen koulutusohjelman toiminnassa yhdistyvät muun muassa oppilaiden osallisuus ja yhteiskuntatoimijoiksi kasvattaminen ympäristöteemojen kautta. Isona teemana ohjelmassa käsitellään kestävän kehityksen tavoitteita niin talouden, ihmisten hyvinvoinnin kuin ympäristönkin tulevaisuuden kannalta. Kansainvälinen yhteistyö tukee myös Turun kaupunkistrategian ympäristö- ja hiilineutraalisuustavoitteita.

Koulutusohjelman kohderyhmänä ovat 10–13-vuotiaat oppilaat ja yhteistyökielenä on englanti. Maailmanlaajuisesti mukana on yhteensä 13 000 oppilasta yhteensä 49 eri kaupungista. Wäinö Aaltosen koulun 5. luokka on englantirikasteinen, joten opiskelu sekä kommunikointi muiden maiden oppilaiden kanssa on onnistunut hyvin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Luokkamme oppilaille kansainvälinen yhteistyö on ollut kiinnostavaa ja mielekästä. Se on antanut lapsille uusia näkemyksiä ja miettimisen aiheita. Vesi-teema on myös sopinut erinomaisesti 5. luokan opiskeluun, jossa paneudutaan maapallon luontoon ja moninaisuuteen. Turku on rantakaupunki ja koulumme sijaitsee saaressa Itämeren ympäröimänä. Vesi on meille kuin itsestään selvää, mutta niin ei ole kaikkialla maailmassa. Sitäkin on opittu ymmärtämään yhä paremmin tämän projektin edetessä, kertoo Wäinö Aaltosen koulun opettaja Pia Juhola.

Luokka on katsonut Itämereen liittyviä ohjelmia sekä etsinyt tietoa netistä.

– Niiden pohjalta olemme kirjoittaneet oppimiamme asioita projektivihkoon tablettitietokoneelle. Samalla tavalla opiskelimme jätevedenpuhdistuksesta Suomessa.

Wäinö Aaltosen koulun luokan kanssa samassa partneriryhmässä on seitsemän eri kaupunkia, joiden kanssa on oltu yhteydessä verkon välityksellä. Vuorovaikutus- ja kielitaidot ovat nuorilla vahvistuneet, kuten myös tunne siitä, että jokaisen teoilla on merkitystä ja kestävän muutoksen aikaansaaminen maailmassa on mahdollista.

– Projektin aikana olemme tutkineet paljon Itämerta ja sen vointia. Tutkimme myös, miten eri vesistöt muualla maailmassa voivat, koska kaikki maapallon vesistöt ovat yhteydessä toisiinsa. Paneudumme näiden kuukausien aikana myös ilmastonmuutokseen, Juhola kertoo.