Sosiaali- ja terveyspalvelut

Varhan monialainen sote-yksikkö aloittanut Salon alueella ja Vakka-Suomen seudulla

HANNA HYTTINEN
Laitila on yksi Varhan alueen kunnista, missä uusi palvelu on tarjolla.
Laitila on yksi Varhan alueen kunnista, missä uusi palvelu on tarjolla.

Varsinais-Suomen hyvinvointialue (Varha) tehostaa asiakasohjaustaan perustamalla uuden, monialaisen sote-yksikön. Yksikön tehtävänä on löytää yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllisiä ratkaisuja ja ohjata asiakas oikeaan palveluun. Uuden yksikön toiminta on käynnistynyt aluksi kahdella alueella: Salon alueella ja Vakka-Suomen seudulla.

Yksikkö tarjoaa sosiaalihuollon neuvontaa ja ohjausta, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutarpeen ja hoidon tarpeen arviointia sekä tarpeen mukaan matalan kynnyksen terveydenhuollon palvelua.

– Uusi yksikkö tulee jakautumaan alueellisiin tiimeihin. Tällä varmistamme, että palvelut ovat lähellä asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Lisäksi tiivis yhteistyö paikallisten monialaisten palveluiden kanssa mahdollistuu, asiakasohjauksen palvelujohtaja Jenni Kiviluoto kertoo.

Pilottitiimit ovat aloittaneet maaliskuun alussa Salon ja Someron alueella sekä Vakka-Suomen seudulla. Jälkimmäiseen kuuluvat Uusikaupungin, Vehmaan, Taivassalon, Kustavin, Laitilan, Pyhärannan, Maskun, Nousiaisten ja Mynämäen kunnat.

Uuuden sote-yksikön nimeksi on valittu asiakasohjaus Soihtu. Pilottialueilla yhtenäiset palvelunumerot on jo otettu käyttöön. Salon ja Someron alueen numero on 044 778 3121. Vakka-Suomen seudun tiimin tavoittaa numerosta 040 663 7001.