Elektroniset laitteet

Markkinoilta poistettiin viime vuonna yli 40 vaarallista sähkölaitetta

TURVALLISUUS- JA KEMIKAALIVIRASTO TUKES
Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. CE-merkki on sähkölaitteissa valmistajan merkki siitä, että heidän mielestään tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset ja tuote on sen takia saanut vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Vuonna 2022 markkinoilta poistettiin sähköajoneuvon latausasema, joka ei täyttänyt sähköturvallisuuslain vaatimuksia. Tuotteen eristyksessä oli puutteita ja tuote ei täyttänyt ilmoitetun kotelointiluokan vaatimuksia.
Vastuu sähkölaitteiden turvallisuudesta on maahantuojalla, valmistajalla ja myyjällä. CE-merkki on sähkölaitteissa valmistajan merkki siitä, että heidän mielestään tuote täyttää sitä koskevat vaatimukset ja tuote on sen takia saanut vapaan liikkuvuuden EU:ssa. Vuonna 2022 markkinoilta poistettiin sähköajoneuvon latausasema, joka ei täyttänyt sähköturvallisuuslain vaatimuksia. Tuotteen eristyksessä oli puutteita ja tuote ei täyttänyt ilmoitetun kotelointiluokan vaatimuksia.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) velvoitti viime vuonna yrityksiä poistamaan markkinoilta 42 vaarallista sähkölaitetta. Eniten turvallisuuspuutteita oli latureissa, muuntajissa ja erilaisissa led-valaisimissa, kuten aiempinakin vuosina. Yhdeksän vakavimmin puutteellista sähkölaitetta tuli poistaa myös kuluttajien käytöstä. Tuotteiden tiedot löytyvät vaarallisettuotteet.fi -sivustolta.

Tukes teki vuonna 2022 sähkölaitteiden markkinavalvontaa 1700 kivijalkamyymälään ja verkkokauppaan. Yhteensä 355 sähkölaitetta lähetettiin testattavaksi. Testien perusteella 42 laitetta velvoitettiin poistettavaksi markkinoilta, ja näistä vakavimmin puutteelliset 9 laitetta tuli poistaa myös kuluttajien käytöstä. Lisäksi myyntikieltoja annettiin 25 tuotteelle, eli niitä ei enää saanut tuoda markkinoille.

Eniten markkinoilta poistettiin erilaisia valaistustuotteita, kuten led-valaisimia, led-valaisintarvikkeita ja led-valonheittimiä ja toiseksi eniten erilaisia latauslaitteita sekä muuntajia. Muut poistetut laitteet olivat esimerkiksi otsonointilaitteita, johtokeloja ja keittolevyjä. Vaaralliset tuotteet löytyvät vaarallisettuotteet.fi-sivustolta.

EU-yhteisprojektissa testautettiin siirrettäviä lämmittimiä. Kymmenestä testatusta tuotteesta kolmessa havaittiin sellaisia puutteita, joiden perusteella yritykset vetivät tuotteet vapaaehtoisesti pois markkinoilta.