Tutkimus

Probioottien ja kalaöljyn raskaudenaikaisesta käytöstä apua lasten ylipainon ehkäisemiseen? Turun yliopiston tutkimuksesta lupaavia tuloksia

MARTTIINA SAIRANEN
Probioottien käyttö joko yksin tai kalaöljyn kanssa raskausaikana ehkäisee Turun yliopiston tutkimuksen mukaan lasten ylipainon kehittymistä. Arkistokuva.
Probioottien käyttö joko yksin tai kalaöljyn kanssa raskausaikana ehkäisee Turun yliopiston tutkimuksen mukaan lasten ylipainon kehittymistä. Arkistokuva.

Probioottien käyttö joko yksin tai kalaöljyn kanssa raskausaikana ja kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen voi suojata lasta ylipainon kehittymiseltä 2-vuotiaana. Asia selviää Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan äiti-lapsi-tutkimuksessa, jossa selvitettiin ensimmäistä kertaa kalaöljyn ja probioottien käytön yhteyttä lapsen ylipainoon ja kasvuun.

– Äidin raskausajan ravinnon muokkaus, esimerkiksi probioottien tai kalaöljyn avulla, saattaisi olla yksi uusi keino ehkäistä lapsen ylipainon kehittymistä syntymän jälkeen, sillä lapsen kasvu ja kehitys ohjelmoituvat jo sikiöaikana, kertoo väitöskirjatutkija Lotta Saros Turun yliopiston biolääketieteen laitokselta.

Tutkimukseen osallistuneet ylipainoiset tai lihavat raskaana olevat naiset jaettiin satunnaisesti neljään ryhmään saamaan joko probioottia, kalaöljyä, niiden yhdistelmää tai lumetta. Naiset aloittivat ravintolisien käytön alkuraskaudessaan, ja käyttö jatkui kuusi kuukautta synnytyksen jälkeen.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Lasten kasvutietoja kerättiin neuvolakorteista syntymästä kahden vuoden ikään saakka. Tutkimukseen osallistuneista lapsista hieman alle viidennes oli ylipainoinen tai lihava 2-vuotiaana.

– Tutkimustuloksemme osoittavat, että lapset, joiden äidit eivät saaneet raskausaikanaan probiootteja, olivat todennäköisemmin ylipainoisia 2-vuotiaana verrattuna lapsiin, joiden äidit saivat probiootteja yksin tai yhdessä kalaöljyn kanssa, Saros sanoo.

Tutkimukseen osallistuneiden lasten kasvu oli keskimäärin normaalia, mutta samaan aikaan probioottia ja kalaöljyä saaneiden äitien lasten pituuskasvu oli hitaampaa verrattuna lumeryhmän lapsiin.

– Nopea pituuskasvu lapsuudessa ei välttämättä ole hyvä asia, sillä se on aiemmin yhdistetty esimerkiksi ylipainoon. Lumeryhmän lapset olivatkin useammin ylipainoisia, joten tulos on yhdenmukainen, Saros pohtii.

Raskausajan lisäksi äidin ylipaino ja lihavuus nostavat elimistön tulehdustilaa. Elimistön korkea tulehdustila saattaa muokata sikiön aineenvaihdunnan kehitystä, mikä puolestaan voi johtaa eri sairauksien, kuten lihavuuden syntyyn myöhemmin. Probioottien ja kalaöljyn on havaittu laskevan elimistön tulehdustilaa, ja ehkäistä sitä kautta ylipainon kehittymistä.

– On todennäköistä, että näiden ravintolisien käyttö raskausaikana on hyödyllistä erityisesti niiden lasten kasvun kannalta, joiden äidit ovat ylipainoisia tai lihavia jo ennen raskautta, summaa Varhainen Ravitsemus ja Terveys -tutkimusryhmän johtaja, professori Kirsi Laitinen.

Tutkimustulokset on julkaistu Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition -lehdessä.