Uutiset

Itämerellä talvehtivien allien määrä on romahtanut

Itämerellä talvehtivien allien määrä on vähentynyt peräti 75 prosenttia kolmessa sukupolvessa, kertoo Suomen ympäristökeskus. Yksi syy tähän on ilmastomuutoksen aiheuttama poikastuoton heikkeneminen Venäjän pesimäalueilla.

Myös Itämeren haahkakannat ovat heikentyneet. Haahkan kannanlasku liittyy suuriin poikaskuolevuuksiin, jotka taas johtuvat lintujen heikentyneestä terveydentilasta ja paikoin myös lisääntyneestä saalistuksesta.

Tuoreen uhanalaisuusarvioinnin mukaan kaikista Itämerellä talvehtivista lintulajeista neljännes on uhanalaisia.

Sen sijaan tukkasotkan, telkän ja isokoskelon määrät alkutalvien aikana Itämerellä ovat kasvaneet voimakkaasti. Ilmastonmuutos on selkeästi myöhästyttänyt näiden lajien syysmuuttoa.

TS–STT