Pankit

S-Pankin liikevoitto kasvoi reippaasti

JANNE RIIKONEN

S-Pankki-konsernin liikevoitto kasvoi 20 miljoonalla eurolla 44,7 miljoonaa euroon. Tulosparannuksen takana on kokonaistuottojen vahva kasvu sekä loppuvuonna vahvistunut korkokate.

S-Pankki odottaa kuluvan vuoden liikevoitonsa kasvavan yli 50 prosenttia viime vuodesta. Toimintaympäristöön liittyy kuitenkin suurta epävarmuutta.

Vuoden lopussa S-Pankilla oli noin 592 000 aktiivista asiakasta, kun vuotta aiemmin asiakkaita oli 532 000.

Haastavasta markkinatilanteesta huolimatta S-Pankki kasvoi vahvasti asuntolainoissa. Vt. toimitusjohtajan Hanna Porkan mukaan S-Pankin asuntolainataseen kasvuvauhti oli lähes kymmenkertainen koko markkinaan verrattuna.

Pankin talletuskanta kasvoi 4,9 prosenttia vuodentakaisesta. Sen sijaan pankin hallinnoimat varat laskivat markkinoiden yleisen laskun sekä S-Pankille ulkoistetun merkittävän salkunhoitosopimuksen päättymisen painamina. Hallinnoitavat varat olivat vuoden lopussa 5,9 miljardia euroa (7,7).

Katsauskaudella konsernin tuloslaskelmaan kirjattiin odotettavissa olevia ja lopullisia luottotappioita 18,5 miljoonaa euroa. Kirjattuja peruutuksia eli palautuneita luottotappioita oli 6,6 miljoonaa euroa. Odotettavissa olevien ja lopullisten luottotappioiden nettotulosvaikutus oli näin ollen 12,0 miljoonaa euroa.

S-Pankin hallitus ehdottaa 0,75 euron osinkoa osakkeelta.