Hankkeet

Ahvenanmaan Långnäsiin suunnitellaan suursatamaa

Energiahankkeita suunnitteleva OX2 ja Ålandsbanken Fondbolag ovat käynnistäneet esiselvityksen Långnäsin sataman yhteyteen sijoittuvan vihreän megasataman suunnittelusta ja perustamisesta. Hanke on tärkeä osa pyrkimystä luoda Ahvenanmaalle Pohjoismaiden johtava vihreä keskittymä.

OX2 ja Ålandsbanken ovat jo aiemmin kertoneet valtavista merituulipuistohankkeistaan.

Långnäs on sopiva solmukohta OX2:n ja Ålandsbankenin Noatun Nord- ja Syd- merituulivoimahankkeille. Valtavaan hankkeeseen kuuluu tuulivoimapuiston lisäksi sähkön siirtoverkon rakentaminen, vedyn ja synteettisen polttoaineen valmistamiseen tarvittavat investoinnit.

– Vihreän megasataman toteuttaminen vahvistaa Ahvenanmaata monella tavalla. Se on tärkeä osa merituulivoimahankkeita, ja lisäksi sen myötä luodaan työpaikkoja, kehitetään synteettistä polttoainetta merenkulkualalle ja lisätään Ahvenanmaan houkuttelevuutta uusien suuryritysten sijoittautumisen kannalta. Samalla mahdollistetaan myös monia uusia innovatiivisia hankkeita, jotka liittyvät vesistöjen hapettamiseen ja ylijäämälämmön hyödyntämiseen eri teollisuudenaloilla. Satama vahvistaa Ahvenanmaan valmiuksia kehittyä Pohjoismaiden johtavaksi vihreäksi keskittymäksi, sanoo OX2:n Ahvenanmaasta vastaava maajohtaja Anders Wiklund.