Uutiset

Puolustusministeriö: Pilottihankkeen kautta lisää naisia asepalvelukseen

Varusmiehet saavat jatkossa hiihto-opetuksen lisäksi myös tietoa perheväkivallasta. Puolustusvoimat haluaa näin antaa oman panoksensa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn. Koulutus kuuluu armeijassa sekä miehille että naisille.
Varusmiehet saavat jatkossa hiihto-opetuksen lisäksi myös tietoa perheväkivallasta. Puolustusvoimat haluaa näin antaa oman panoksensa naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn. Koulutus kuuluu armeijassa sekä miehille että naisille.

Puolustusministeriö ja Pääesikunta ovat puolustusministeri Carl Haglundin aloitteesta selvittäneet mahdollisuutta kasvattaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuvien määrää.

Naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen hakeutuneiden määrän kasvattamisen ensisijaiseksi keinoksi on tunnistettu rekrytoinnin tehostaminen lähestymällä naispuolisia ikäluokkia nykyistä tehokkaammin ja yksilöllisemmin.

Maavoimat pilotoi naisten rekrytointiin liittyvän uuden menettelytavan keväällä 2014. Tehostetun rekrytoinnin pilotti naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen järjestetään Pirkanmaan aluetoimistossa, ja sen kohderyhmänä ovat 19-20-vuotiaat naiset Pirkanmaan aluetoimiston alueella. Kohderyhmälle lähetetään rekrytointikirje helmikuun aikana.

Tarvittaessa valtakunnallinen rekrytointijärjestelmä voidaan ottaa käyttöön vuoden 2015 alusta.

Keskeinen toimenpidemahdollisuus olisi myös rekrytoinnin nykyistä laajempi näkyvyys mediassa, ml. sosiaalisen median kanavat. Puolustusvoimissa käynnissä oleva asevelvollisten informaatiopalvelut  -projektin myötä  tieto naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta  tulisi viedä niihin medioihin, joita nuoret tänä päivänä käyttävät.

TS