Uutiset

Talvivaaran vesienhallinnassa riittää haasteita

Talvivaaran kaivoksen tyhjennetty kipsisakka-allas Sotkamossa 19. marraskuuta 2012. Lehtikuva/ Kimmo Rauatmaa
Talvivaaran kaivoksen tyhjennetty kipsisakka-allas Sotkamossa 19. marraskuuta 2012. Lehtikuva/ Kimmo Rauatmaa

Kainuun ELY-keskus kehottaa Talvivaaraa lopettamaan metallitehtaan paluuliuoksen pumppaamisen Kuusilammen avolouhokseen. Liuos on erittäin hapanta, ja se sisältää metalleja.

ELY pitää liuoksen johtamista avolouhokseen ympäristöluvan vastaisena. Talvivaaralle kyseessä on varotoimi, jolla se saa lisää tilaa varoaltaisiin. Yhtiö kertoo lopettavansa pumppauksen todennäköisesti loppiaisena. Elyn mukaan yhtiön on palautettava louhoksen vesi liuoskiertoon tai käsiteltävä se sellaiseksi, että se täyttää ulosjuoksutettavan veden lupamääräykset.

ELY pitää ympäristön kannalta tärkeänä, ettei Kuusilammen vedenpinta nouse liikaa. Tällöin olisi vaarana, että metallipitoinen vesi voisi alkaa virrata louhoksesta ympäristöön.

Paluuliuos ei ole ainut päänvaiva Talvivaaran vesissä. ELY:n mukaan muun muassa leuto sää on aiheuttanut merkittäviä ongelmia kaivoksen vesienhallinnassa.

ELY kertoo Kortelammen padon riskitason nousseen, mutta yhtiön mukaan vedenpinnan nousu siellä on tasoittunut.

Kaivoksella ei ole elyn mukaan nyt hallitsematonta vuotoriskiä.

Talvivaara tiedottaa Paikan päällä -blogissaan, että vesienhallinnassa on varauduttu erilaisiin tilanteisiin.

TS–STT