Uutiset

Talvivaara sai lisäaikaa kipsisakka-altaiden tyhjentämiseen

Aluehallintovirasto on antanut Talvivaaran kaivokselle lisäaikaa tyhjentää kipsisakka-altaitaan.

Talvivaaran selvityksen mukaan kipsisakka-altaiden lohkot 1-4 ovat vedestä tyhjiä. Aluehallintovirasto jatkoi määräaikaa lohkojen viisi ja kuusi osalta.

Viitoslohkolla määräaikaa on jatkettu tammikuun loppuun asti. Lohkon kuusi on oltava tyhjä viimeistään elokuun lopussa.

Avin mukaan päätös ei aiheuteta ympäristölle merkittävää pilaantumisen vaaraa.