Uutiset

Sähköisissä potilastiedoissa turvallisuusriskejä

Sähköinen potilastietojärjestelmä on tuonut uudenlaisia riskejä potilasturvallisuuteen. Vanhat työtavat eivät toimi yhdessä uusien tietojärjestelmien kanssa.

Nykyisen työnjaon mukaan lääkäri määrää lääkkeen ja sairaanhoitaja antaa sen potilaalle. Tutkimuksissa on havaittu, että sähköisissä lääkemääräyksissä sattuu kuitenkin usein sekaannuksia.

Tutkija korostaa, että jokaisen potilasta hoitavan on tiedettävä, mistä potilasta koskevat ajantasaiset tiedot löytyvät.