Uutiset

Vain osa Välimereen valuvista jätevesistä puhdistetaan

Väestön lisääntyminen ja kasvavat turistilaumat koettelevat Välimerta ja sen ympäristöä. Osansa keitokseen tuovat myös meriliikenne, teollisuus ja maatalous.

Välimeren rantavaltioissa elää 450 miljoonaa ihmistä, joista kolmasosa asuu rannikolla. Väestönkasvu alueella keskittyy voimakkaasti rannikon kaupunkikeskuksiin, joista vain puolessa on jätevedenkäsittelylaitos.

Lisäksi turistikaudella monien rannikkoseutujen jätevedenpuhdistuslaitokset ylikuormittuvat. Tämän seurauksena 80 prosenttia Välimeren rannikkoasutuksen jätevesistä lasketaan mereen puhdistamattomina.

Välimereen päätyy Itämeren tapaan suuri kuormitus myös jokia pitkin sisämaasta. Syypäitä ovat asutuskeskusten lisäksi maatalous ja teollisuus. Myös erittäin vilkas meriliikenne rasittaa Välimerta: kauppa-alukset tekevät sen vesillä 200 000 matkaa vuodessa.