Uutiset

Eduskunta: Oikeudenkäyntien viivästyminen selvitettävä

Eduskunnan perustuslakivaliokunta pyytää selvityksiä oikeudenkäyntien viivästymisestä. Selvitystä halutaan ulkoministeriöltä, oikeusministeriöltä, valtakunnansyyttäjänvirastolta ja Suomen asianajajaliitolta.

Valiokunta korostaa, että jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Suomi on viime vuosina saanut lukuisia langettavia päätöksiä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimesta oikeudenkäyntien liiallisen keston vuoksi.

Perustuslakivaliokunta odottaa vastauksia selvityspyyntöihinsä viimeistään lokakuun puolivälissä.

Esimerkiksi Äänekoskella Keski-Suomessa on käynyt ilmi tapaus, jossa oikeuskäsittelyjen epäillään viivästyneen. Äänekosken käräjäoikeuden tuomarin ratkaistavana olleiden riita-asioiden käsittely kesti useita vuosia. Naisen väitetään peitelleen viivästymisiä kirjaamalla jutut asianhallintajärjestelmässä ratkaistuksi.

Oikeuskansleri vaatii, että pitkän linjan käräjätuomari menettää työnsä virkarikoksen takia.

Vaasan hovioikeus tuomitsi aiemmin 53-vuotiaan naistuomarin muun muassa virkavelvollisuuden rikkomisesta noin 2 000 euron sakkoihin.