Uutiset

Valtiovarainministeriön osastopäälliköksi 14 hakijaa

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikön virkaa haki määräaikaan mennessä 14 henkilöä.

Valtiovarainministeriön kansantalousosaston keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavia katsauksia.

Kansantalousosaston tehtäviin kuuluvat talouspoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointi ja kansantalouden näkökulman esiintuominen päätöksentekoa varten.

Osastopäällikön virka täytetään 7 vuodeksi kerrallaan.

TS