Uutiset

Raakamaidon myymiseen uudet säädökset

TS/ Anne Savolainen
TS/ Anne Savolainen

Maa- ja metsätalousministeriön uuden asetuksen mukaan raakamaitoa saa jatkossa myydä suoraan maitotilalta kuluttajalle entistä suuremman määrän ilman niin sanottua laitoshyväksynnän hakemista.

Tavoitteena on muuttaa lainsäädäntö vastaamaan raakamaidon kasvanutta kysyntää. Raakamaidon myyjän on huolehdittava elintarviketurvallisuudesta ja kuluttajan informoinnista uusien määräysten mukaisesti.

Lämpökäsittelemättömässä raakamaidossa saattaa olla taudinaiheuttajia, kuten EHEC-, kampylo-, listeria- ja salmonellabakteereita, jotka voivat aiheuttaa vakavia sairauksia ihmiselle. Riskiryhmässä ovat pienet lapset, odottavat äidit, vanhukset ja pitkäaikaissairaat. Kuluttajan riskiä lisää myös raakamaidon säilyttäminen kotona vääränlaisissa olosuhteissa.

Kuluttajan suojelemiseksi asetuksessa säädetään raakamaitoa myyviä antamaan ostajalle kirjallisesti tietoa maidon säilytyslämpötilasta ja -ajasta sekä siitä, että riskiryhmille raakamaitoa saa antaa vain lämpökäsiteltynä. Informointivaatimus koskee kaikkia raakamaidon myyjiä luovutetusta maitomäärästä riippumatta.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Kaiken myydyn raakamaidon on täytettävä ns. E-luokan solu- ja bakteerivaatimukset ja myyntitoiminta on sisällytettävä tilan omavalvontaan. Nämä vaatimukset täyttävät tilat saavat ilman muita uusia toimia myydä enintään 2500 kiloa raakamaitoa vuodessa suoraan lopulliselle kuluttajalle.

Tilat, jotka tekevät elintarvikevalvontaviranomaiselle ns. ilmoituksen elintarvikehuoneistosta, saavat myydä raakamaitoa ilman määrärajoitusta suoraan kuluttajalle. Lisäksi tilojen pitää täyttää alkutuotannon ja elintarvikehuoneiston hygieniavaatimukset ja raakamaito saa olla korkeintaan kaksi vuorokautta vanhaa ja sen lämpötila saa olla enintään 6º C.

Yli 2500 kiloa raakamaitoa vuodessa myyvien tilojen pitää uusien vaatimusten mukaan lisäksi tehdä naudoistaan salmonella- ja EHEC-tutkimukset ja raakamaidosta EHEC-, kampylobakteeri- ja listeriatutkimukset. Vuohenmaitoa yli 2500 kiloa myyvien tilojen pitää tehdä maidosta salmonella- ja listeriatutkimukset.

Raakamaitoa tai muuta lämpökäsittelemätöntä maitoa pakkaavan laitoksen on varmistettava, että raaka-aine on tuotettu tilalla, joka täyttää alkutuotantoa koskevat vaatimukset. Yksittäisessä pakkauksessa saa olla maitoa vain yhdeltä tilalta.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen toteaa, että raakamaidon myynnin helpotukset ovat toivottu ja positiivinen asia, mutta ensiarvoisen tärkeää on varmistaa, että kuluttajien terveydestä ja turvallisuudesta huolehditaan.

Uudet säännökset tulevat voimaan tammikuun 1. päivänä 2014.

TS