Uutiset

Ympäristöministeri Krista Mikkonen: komission ilmastopaketti vauhdittaa Suomen hiilineutraaliustavoitetta

MIKKO STIG
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) hallituksen EU:n ilmastolainsäädäntöpakettia käsittelevässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.
Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk), eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd) ja ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr) hallituksen EU:n ilmastolainsäädäntöpakettia käsittelevässä tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd) sanoo, että EU-komission esittämällä päästökauppadirektiivin laajentamisella merenkulkuun voi olla merkittäviä vaikutuksia Suomen suhteelliseen kilpailukykyyn. Hän sanoo Suomen pitävän erittäin tärkeänä, että talvimerenkulku huomioidaan päästökaupassa.

– Suomi pitää erittäin tärkeänä, että talvimerenkulku huomioidaan päästökaupassa. Jatkamme vaikuttamista tämän puolesta, Tuppurainen sanoi tiedotustilaisuudessa.

EU-komissio julkisti tänään laajan paketin ehdotuksia ilmastotoimiksi. Sen avulla Eurooppa pyrkii vähentämään ilmastopäästöjään 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.

Komissio ehdottaa muun muassa päästökauppaa laajennettavaksi meriliikenteeseen sekä tietyin osin tieliikenteen ja rakennusten päästöihin.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Komissio ehdottaa myös uutta sosiaalista rahastoa, jolla tuettaisiin pienituloisia ilmastotoimissa. Rahasto rahoitettaisiin osin päästökaupasta saatavilla tuloilla.

"Suomi ei kannatta, että metsäisten maiden nielut luettaisiin muiden hyväksi"

Tuppuraisen mukaan on erittäin hyvä, että 2026 lähtien EU:ssa siirrytään järjestelmään, joka perustuu raportoituihin kasvihuonekaasupäästöihin ja nielujen aikaansaamiin poistumiin.

Hän lisää, että se on Suomen tavoitteiden mukaista.

Tuppuraisten mukaan Suomi ei myöskään kannata sitä, että metsäisten maiden nielut luettaisiin muiden jäsenmaiden hyväksi ja muiden sektoreiden kompensoimiseen.

Tuppurainen sanoo olevansa harmissaan siitä, että komissio on sivuuttanut EU-maiden huolet ilmastotoimien kustannustehokkuuden varmistamisesta sekä siitä, että uudet kansalliset tavoiteprosentit eivät kannusta vielä kaukana ilmastoneutraaliustavoitteesta olevia jäsenmaita oikealle polulle.

Lintilä haluaa ennakoivaa sääntelyä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) peräänkuulutti, että tiukentuvat tavoitteet edellyttävät investointeja, ja tämä on otettava paketissa myös huomioon.

– Tarvitaan luotettavaa, ennakoivaa sääntelyä ja teknologianeutraalia rahoitusta, hän sanoo.

Lintilän mukaan investointivarmuuden kannalta on selkeästi ongelma, että komission esityksessä avataan laajasti lainsäädäntöä, jonka toimeenpano on jäsenmaissa vielä kesken.

Ympäristöministeri Krista Mikkonen (vihr) sanoi, että paketti vauhdittaa Suomen hiilineutraalius tavoitetta. Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035.

Lepän mukaan nielutavoite odotettua korkeampi

Komissio julkisti myös ehdotuksen maankäytön ja metsätalouden ilmastolainsäädännön, eli niin kutsutun lulucf-asetuksen uudistamisesta. Asetus määrittelee, miten esimerkiksi metsien hiilinielu lasketaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk) sanoo, että on pitkän vaikuttamistyön tulosta, että lulucf-asetus näyttää perustuvan Suomen tavoitteeseen ja menevän oikeaan suuntaan. Leppä viittaa siihen, että metsien ja koko maankäytön sektoria mitataan komission ehdotuksessa todellisilla nieluilla eikä millään poliittisilla ja laskennallisilla nieluilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Hänen mukaansa Suomelle ehdotuksessa asetettu nielutavoite on hieman korkeampi kuin odotettiin. Suomen osuus EU:n hiilinieluista pitäisi komission mukaan olla noin 17,8 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia vuonna 2030. Hiilidioksidiekvivalentti on karkeasti määriteltynä kasvihuonekaasujen ilmastovaikutusta kuvaava mittayksikkö.

– Suomen hiilinielut ovat kasvaneet aktiivisen metsänhoidon ansiosta. Luonnonvarakeskuksen tekemien kartoitusten ja skenaarioiden mukaan tähän on mahdollista päästä siten, että kestävän metsätalouden toimintaedellytykset säilyvät, hän sanoo.

Komission ilmastopaketissa kyse on ehdotuksista toimiksi päästövähennysten saavuttamiseksi. Seuraavaksi ehdotukset siirtyvät EU-parlamentin ja jäsenmaita edustavan neuvoston käsittelyyn.

Päivitetty 14.7.2021 kello 19.18: Juttua päivitetty kauttaaltaan.

Lue myös: Komission ilmastopaketissa monia metsään liittyviä ehdotuksia – hiilinielutavoite vaatisi Suomeakin kasvattamaan hiilinielujaan

Loppu uusille polttomoottoriautoille häämöttää: Komissio haluaisi EU:ssa myytävät uudet autot täysin päästöttömiksi vuonna 2035

EU-komissio ehdottaa päästökaupan laajentamista merenkulkuun sekä teille ja rakennuksiin

Luitko jo nämä?