Uutiset

Muuntohuumeisiin voitaisiin varautua käyttöhuoneilla

Suonensisäisten huumeiden käyttöhuoneilla voitaisiin varautua uusien muuntohuumeiden aiheuttamaan yliannostusriskiin. Siinä yksi syy, miksi tutkija Jussi Perälän mielestä olisi aika selvittää käyttöhuoneiden tarvetta Suomessa. Perälä tutki väitöskirjassaan Helsingin huumemarkkinoita.

Niin sanottu piikityshuone on tila, jossa huumeita voi käyttää suonensisäisesti hygieenisessä, valvotussa ja turvallisessa ympäristössä.

Suomessa suonensisäisesti käytetään muun muassa amfetamiinia ja buprenorfiinia kuten subutexia. Maailmalla yleisempää on heroiinin ja kokaiinin piikittäminen, joiden yliannostus tappaa heti ilman välitöntä hoitoa.

Perälän mukaan huumetrendit kuitenkin muuttuvat.

- Jos Helsinkiin tulee heroiinilasti, sen käyttö yleistyy, hän antaa esimerkin.

Piikityshuoneilla on EU:n huumevalvontaviraston selvityksen mukaan kaiken kaikkiaan positiivisia vaikutuksia. Kolme vuotta sitten tehdyn tutkimuksen mukaan tilat vähentävät julkisia häiriöitä, yliannostusvaaraa ja tarttuvia virusinfektioita.

Huoneita on Euroopassa muun muassa Sveitsissä, Saksassa, Tanskassa, Norjassa ja Hollannissa.