Paikalliset

Kemiönsaaressa kartoitetaan lepakoiden muuttoreittejä

Timo Jakonen/TS
Timo Jakonen/TS

Turun yliopisto käynnistää Kemiönsaaressa laajan tutkimuksen lepakoiden muuttoreiteistä. Tarkoituksena on selvittää muun muassa, millä korkeudella ja millaisissa sääolosuhteissa lepakot lentävät muuttaessaan. Tutkijat odottavat saavansa ainutlaatuista uutta tietoa, sillä lepakoiden reittejä ei ole juurikaan tutkittu Suomessa aiemmin, sanoo toinen tutkimuksen ohjaajista, professori Kai Norrdahl Turun yliopiston biologian laitokselta.

Hänen mukaansa jotkut lepakkolajit muuttavat syksyisin pitkiäkin matkoja. Esimerkiksi pikkulepakon tiedetään talvehtivan luolissa Keski-Euroopassa. Toiset lajit tyytyvät muutamien kymmenien kilometrien muuttoreissuun.

Tutkimuksessa lepakoiden liikkeitä kartoitetaan laitteilla, jotka rekisteröivät eläinten käyttämiä ultraääniä. Mittauspisteitä on kolmisenkymmentä eri puolilla Kemiönsaaren läntistä osaa. Osa mittalaitteista asennetaan 60 metrin korkeudelle matkapuhelinmastoihin.

– Lähtöoletus on, että lepakot lentävät niinkin korkealla, mutta todennäköisesti vain kiivaimpaan muuttoaikaan ja kun tuuli on hiljainen. Pieninä eläiminä ne ovat hyvin herkkiä tuulelle, Norrdahl sanoo.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tietoa lepakoiden lentokorkeudesta voidaan hyödyntää esimerkiksi suunniteltaessa tuulivoimapuistoja. Norrdahl muistuttaa, että lepakot ovat EU:n direktiivien mukaan yhtä suojeltuja eläimiä kuin liito-oravat, joten niiden reiteillä voi olla vaikutusta voimaloiden sijoitteluun.

Norrdahlin mukaan tuulivoimalat voivat olla lepakoille kohtalokkaita. Syynä eivät ole niinkään suorat törmäykset, vaan tuulivoimalan siipien aiheuttamat painevaikutukset ohilentävään eläimeen.

– Jos tässä tutkimuksessa selviää, että lepakkojen reitit ovat hyvin kapeita, ne voitaisiin rajata tuulivoimarakentamisen ulkopuolelle, hän toteaa.

Norrdahl arvelee, että viranomaiset muuallakin maassa voisivat käyttää tutkimustuloksia apuna määritellessään minkälaisia ympäristöselvityksiä tuulivoimahankkeilta jatkossa vaaditaan.

Syksyyn jatkuva tutkimus toteutetaan yhteistyössä Taaleritehtaan, Varsinais-Suomen energia Oy:n ja Konstsamfundetin kanssa, joilla on vireillä tuulivoimahankkeita Kemiönsaaressa.

TS