Uutiset

Avi: Journalisti-lehden häirintätapaukset selvitettävä

Työnantajan on välittömästi alettava selvittää Journalisti-lehden kolmen työntekijän esiin tuomaa häirintää ja haitallista kuormittamista sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin, katsoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Lehteä julkaisee Suomen Journalistiliitto.

Lehden kolmen työntekijän mukaan päätoimittaja ja osin toimitussihteeri ovat kohdelleet heitä epäasiallisesti.

Avin mukaan työntekijöiden esille tuomat teot ovat jatkuessaan haitanneet ja vaarantaneet työntekijöiden terveyden. Lisäksi työnantajan viivyttely tilanteen selvittämiseksi on kuormittanut työntekijöiden terveyttä.

Työntekijät ovat tuoneet esille myös koko lehteä koskevia ongelmia. Työnantaja totesi, että kyseessä on työyhteisöä koskeva kriisi, luottamuspula ja kommunikaatio-ongelma, minkä jälkeen työnantaja laati toimenpidelistan. Työntekijöiden mukaan toimenpiteet eivät olleet oikeita, ja niistä toteutettiin kevään aikana vain osa.

Avi katsookin, että työnantaja ei ole selvittänyt riittävästi lehden työyhteisön keskeisiä ongelmia eikä ole ryhtynyt riittäviin toimiin niiden ratkaisemiseksi.

TS–STT