Uutiset

EU:ssa sopu juurikkaan viljelyn ehdoista

EU:n komissio, parlamentti ja neuvosto ovat päässeet yhteisymmärrykseen sokerijuurikkaan viljelyn ehdoista ja kiintiöjärjestelmästä osana EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistusta.

Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliiton (MTK) sokerijuurikasvaliokunta pitää syntynyttä ratkaisua kohtuullisena, vaikka sokerikiintiöistä luovutaan vuoden 2017 jälkeen.

Sokerikiintiöiden tilalle tulee komission valvoma lainsäädäntökokonaisuus. Siinä nykyisin käytössä oleva juurikkaanviljelyn toimialasopimusmenettely juurikkaan yleisistä ostoehdoista ja minimihinnoista tulee turvaamaan viljelijöiden aseman raaka-aineen toimittajana. Juurikasvaliokunnan mukaan kiintiöiden loppumisvuotta tärkeämpää ovat juurikasostoista sopimisen ehdot, joita ostaja ja viljelijä noudattavat kiintiöjärjestelmästä luopumisen jälkeen.

MTK:n juurikasvaliokunta pitää myös tärkeänä, että vuodesta 2004 asti jatkunut EU:n sokerijärjestelmään kohdistunut jatkuva muutosuhka on saatu lopulta vaiheeseen, jossa suomalainen viljelijä voi suunnitella tulevan juurikasviljelynsä laajuuden ja siihen tarvittavat investoinnit. Toiminnan ehdot ovat nyt selkeästi näkyvillä.

TS