Uutiset

Lisääntymis- ja kehityshäiriöitä aiheuttava palonsuoja-aine kielletään koko maailmassa

Omakotitalo, joka on rakennettu EPS-harkoista. TS/Timo Jakonen
Omakotitalo, joka on rakennettu EPS-harkoista. TS/Timo Jakonen

Palonestoaine heksabromisyklododekaani (HBCD) on päätetty kieltää maailmanlaajuisesti, kertoo ympäristöministeriö.

Kaukokulkeutuvan HBCD:n käyttökiellolla voidaan vähentää aineen haittoja ympäristölle sekä terveydelle erityisesti arktisella alueella.

Päätöksen teki pysyviä orgaanisia yhdisteitä rajoittavan Tukholman sopimuksen osapuolikokous. HBCD on kiellon voimaantullessa mahdollista korvata toisella palonestoaineella.

HBCD:n valmistusta, vientiä, tuontia ja käyttöä rajoitetaan niin, että käyttö sallitaan vielä 5–10 vuoden ajan rakennusten polystyreenieristeiden (EPS- ja XPS) palonsuojaukseen, minkä aikana korvaava kemiallinen palonsuoja-aine tulee markkinoille.

Sen jälkeen HBCD kielletään täysin. Rajoitukset ja rakennuseristeitä koskeva poikkeus tulevat EU:ssa voimaan aikaisintaan kesällä 2014.

HBCD:tä on käytetty kymmenien vuosien ajan erityisesti EPS- ja XPS-eristeiden, tiettyjen muovien (HIPS) ja tekstiilien syttymisen hidastamiseen ja paloturvallisuuden parantamiseen. Sitä on havaittu laajalti ympäristönäytteissä arktista aluetta myöten. Pitoisuudet äidinmaidossa näyttäisivät seuraavan käyttömääriä markkinoilla.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

HBCD:tä voi päästä ympäristöön sen valmistuksesta ja käytöstä sekä sitä sisältävien materiaalien mekaanisesta työstämisestä, kulumisesta ja murskaamisesta, sillä yhdiste ei ole kemiallisesti sitoutunut ympäröivään polystyreeniin.

Sitä ei kuitenkaan vapaudu eristemateriaaleista niiden häiriintymättömän käytön aikana, eikä asennettuja eristeitä tarvitse ennenaikaisesti poistaa käytöstä.

HBCD on pysyvä, kaukokulkeutuva, rasvaliukoinen ja se kertyy eliöiden rasvakudokseen. Se on erittäin myrkyllistä vesieliöille. Sen on myös todettu aiheuttavan ongelmia lintujen lisääntymiselle, koska yhdiste muun muassa ohentaa munien kuorta ja vähentää niiden määrää. Nisäkkäillä altistus aiheuttaa lisääntymis- ja kehityshäiriöitä sekä häiritsee kilpirauhasaineenvaihduntaa ja mahdollisesti myös hermoston toimintaa. Ihminen altistuu HBCD:lle erityisesti ruuan ja huonepölyn välityksellä.

Suomessa HBCD:tä on erityisesti palosuojatuissa EPS- ja XPS-eristeissä. Sitä voi olla myös EPS-pakkausmateriaaleissa ja huonekaluissa, kuten palosuojatulla styroksilla täytetyissä säkkituoleissa. Säädöksen voimaantulon jälkeen HBCD:tä sisältävät materiaalit pitää hävittää POP-jätteenä.

Suomessa ei valmisteta HBCD:tä, mutta muutama suomalainen yritys valmistaa HBCD:ta sisältäviä polystyreenieristeitä. HBCD:tä on käytetty Suomessa EPS-eristeiden palosuojaukseen 1960-luvulta lähtien. Eristeiden lisäksi maahan tuodaan HBCD:tä sisältäviä pakkausmateriaaleja ja mahdollisesti muoveja ja tekstiilejä.

TS