Uutiset

Lännen Media selvitti asiantuntijoilta, mitä Antti Rinteen pitäisi kysyä muilta puolueilta – hallitustunnustelija on hetken maan vaikutusvaltaisin

Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sdp) on jo aloittanut hallituksen muodostamisen, vaikka hallitustunnustelijaksi hänet valitaan vasta ensi perjantaina.
Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sdp) on jo aloittanut hallituksen muodostamisen, vaikka hallitustunnustelijaksi hänet valitaan vasta ensi perjantaina.

Juuri näinä päivinä hallitustunnustelija Antti Rinne (sd) miettii kysymyksiä muiden puolueiden johtajille. Tarkoitus on, että Rinne esittää ne 26. huhtikuuta.

Sitä ennen Rinne on demarien ydinryhmän kanssa jo miettinyt, mitä puolueita hän hallitukseen haluaa ja mitä ei. Kysymyksiä muotoilemalla se on helppo toteuttaa.

– Yksittäisen ihmisen valta on hallitustunnustelijana suurimmillaan, jos ajatellaan Suomen demokraattista järjestelmää, sanoo Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen.

Heinonen oli Jyrki Kataisen (kok) hallituksen valtiosihteerinä toimiessaan keskeisessä roolissa, kun huippuvirkamiehet miettivät, miten hallitusten toimintaa saisi tavoitteellisemmaksi ja hallitusohjelmiin mukaan ylivaalikautista ajattelua.

Kun Heinonen tuli vuonna 2012 valtiosihteeriksi, Kataisen hallituksen ennätyspitkä ohjelma oli jo tehty. Sen rönsyilevyys ja toimeenpanon ongelmat olivat syy, kun huippuvirkamiehet päättivät ryhtyä uudistamaan hallituksen muodostamisprosessia.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Juha Sipilän mallisuoritus päätyi hallituksen eroon

Hallitustunnustelijan kysymykset paitsi erottelevat hallitukseen pyrkivät oppositioon jätettävistä, myös löytävät yleensä tiensä hallitusohjelman rungoksi.

Esimerkiksi Juha Sipilä (kesk) esitti tunnustelussaan puolueille 15 kysymystä, joista suurin osa siirtyi lähes sellaisenaan pääministeri Sipilän hallituksen 12-kohtaisen ohjelman sisällöksi.

Sipilän hallituksen ohjelmaa on kehuttu ensimmäiseksi strategisen hallitusohjelman esimerkiksi. Samanlaista ajattelutapaa valtioneuvoston kanslian ja valtiovarainministeriön keskeiset virkamiehet ovat yrittäneet ajaa jo parin vuosikymmenen ajan hallitusten muodostajien työkalupakkiin - vaihtelevalla menestyksellä.

Miksi, kun se ei Sipilän hallituksen tietäkään helpottanut, vaan hallitus joutui eroamaan ennen aikojaan?

– Ei se ollut strategisen hallitusohjelman vika, virheet tehtiin politiikan puolella. Hallitus alkoi kompastella, kun se alkoi kirjoittaa pykäliä, sanoo pitkän linjan demarivaikuttaja Jouni Backman. Backman on Sitran palkkalistoilla ja tutkii, miten hallitusten työskentelyyn saataisiin jo muodostamisvaiheessa enemmän strategista ajattelua.

Ministerit vahtivat omia tonttejaan, kokonaisuus unohtuu

Strateginen hallitusohjelma, mitä se tarkoittaa?

– Kyse on niiden asioiden valitsemisesta, jotka hallitus ehtii ja kykenee toteuttamaan neljän vuoden toimikauden aikana. Mutta myös yli vaalikauden ulottuvan vision rakentamisesta, sanoo Olli-Pekka Heinonen.

Paitsi tavoitteisiin, myös niiden muotoilemiseen hallitusohjelmaksi pitää Heinosen mielestä käyttää aikaa.

– Hallituksen on kommunikoitava tavoitteensa aikaisempaa paremmin virkamiehille, jotka joutuvat kirjoittamaan ne lainsäädännöksi. Heillä täytyy olla ymmärrys, mistä kirjauksissa on kysymys, sanoo Heinonen.

Strategisuus on hallitusohjelmissa parantunut, mutta isona puutteena on poikkihallinnollisuuden huono toteutuminen. Politiikalla ratkaistavat ongelmat eivät rajoitu yhden ministeriön hallinnonalalle.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Jouni Backman ei usko, että Sitrankin esittämä Ruotsin mallin mukainen "yhtenäinen valtioneuvosto" Suomessa toteutuisi.

Hänen mielestään hallinnon rakenteiden muuttamista tärkeämpää olisi budjettirakenteen uudistaminen. Yksittäisten poliittisten tavoitteiden toteuttamiseksi voitaisiin perustaa "tilannehuoneita", joissa työskentelisi usean ministeriön virkamiehiä.

Tosin Sipilän hallituksen toteuttama sote-tilannehuone ajoi seinään, eikä uudistusta saatu toteutettua.

Hyvä hallitusohjelma tarvitsee liimaksi keskinäisen luottamuksen

Se, mitä puolueet hallitustunnustelijalle vastaavat ja millaisten poliittisten käänteiden jälkeen vastaukset muuttuvat hallitusohjelman kirjauksiksi, riippuu hallitusneuvottelujen vaikeudesta.

Jouni Backman oli sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja kun Jyrki Kataisen kuuden puolueen hallitusta kasattiin.

Hallituksen koossa pysymisessä strategista hallitusohjelmaa tärkeämpää on Backmanin mielestä hallitukseen lähtevien puolueiden keskinäinen luottamus. Se on liima, joka pitää hallituksen koossa.

Jos luottamusta ei ole, laajassa hallituspohjassa joudutaan yksityiskohtaisiin hallitusohjelmakirjauksiin. Ja niistä pidetään viimeiseen saakka tiukasti kiinni.

– Hallitusohjelma on kuin Pandoran lipas. Kukaan ei halua sitä avata. Jos sen avaa, kaikki sovitut asiat ovat taas auki. Silloin menee myös keskinäinen luottamus, sanoo Backman.

Hallitustunnustelija haluaa samaa arvomaailmaa edustavat hallitukseen

Antti Rinteen tehtävää hallituksen muodostajana Backman pitää haastavana.

– Kun kokoonpanoon tulee väistämättä puolueita sekä vasemmistosta että oikeistosta, hallituspolitiikan yhteiseen suureen linjaan ei ole luottamusta. Siksi tunnustelijan kysymykset ovat - ainakin osittain - varsin yksityiskohtaisia, Backman arvioi.

Ensi vaiheessa Rinne todennäköisesti kysyy sdp:n vaalikeskusteluissa esiin nostamista teemoista. Siinä on hallitusneuvottelijan suuri valta.

Se, missä määrin vastaukset muuttuvat hallitusohjelman rungoksi, riippuu mukaan lähtevien puolueiden keskinäisistä neuvotteluista.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

– Uskoisin, että Antti Rinteen ensimmäiset kysymykset ovat arvopohjaisia. Hän hakee saman arvomaailman puolueita, sanoo Jouni Backman.

Näin Antti Rinteen pitäisi kysyä maahanmuutosta, talouspolitiikasta, ulkopolitiikasta ja ilmastopolitiikasta

Maahanmuutto

Mitkä ovat mielestänne keskeiset keinot luoda kasvua ja hyvinvointia edistävää maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikkaa? Mitkä ovat keskeiset keinot varmistaa, että eri maahanmuuttajaryhmät, mukaan luettuna lapset, nuoret ja perheet, ovat yhdenvertainen osa suomalaista yhteiskuntaa sen eri osa-aluilla? Näettekö maahanmuuttajien työllisyysasteen nostamisen ja osaamisen tehokkaamman hyödyntämisen yhtenä keskeisenä koulutus- työllisyys- ja elinkeinopolitiikan tavoitteena? Tuleeko työvoiman, erityisasiantuntijoiden ja kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuuttoa edistää tukemaan osaavan työvoiman saatavuutta sekä elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä?

Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Talous- ja veropolitiikka

Miten kokonaisveroasteen tulisi kehittyä tulevien neljän vuoden aikana? Minkälaisia muutoksia eri veromuotojen kesken tulisi tavoitella, satojen miljoonien tarkkuudelle.

Millä keinoin työllisyysastetta nostetaan ja mille tasolle vuoteen 2023 mennessä. Arvioikaa tavoittelemienne toimenpiteiden vaikutuksia työllisyysmäärinä?

Olisiko tarpeen hallitusneuvotteluissa hahmotella ja sopia talouspolitiikan päälinjasta (verotuksen taso, julkisen talouden yli/alijäämä jne.) erilaisten talouden kehitysurien mukaisesti? Esimerkiksi, jos talouskasvu on 2019–2023 keskimäärin 0 % vuodessa, 2 % vuodessa tai 4 % vuodessa.

Pääekonomisti Ralf Sund, STTK

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Mikä on puolueenne suhtautuminen nykyiseen puolustusyhteistyölinjaan ja miten näette Suomen mahdollisen Nato-jäsenyyden? Mikä on näkemyksenne puolustusmäärärahojen nykytasoon ja sitoudutteko korvaamaan nykyisten hävittäjien suorituskyvyn täysimääräisesti? Tuleeko Suomen nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 prosenttiin bkt:sta tällä vaalikaudella? Tuleeko Suomen edelleen sitoutua EU:n yhteisiin Venäjä-linjauksiin? Miten parantaisitte Suomen kyberturvallisuuden johtamista ja koordinointia?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Tutkija Matti Pesu, Ulkopoliittinen instituutti

Mitkä ovat keskeiset haasteet EU:n kehityksessä lähivuosina ja minkälaisia ratkaisuja Suomen tulisi esittää niihin vastaamiseksi? Miten Suomen tulisi toimia tilanteessa, jossa jokin jäsenmaa rikkoo toistuvasti ja systemaattisesti EU:n perusarvoja? Miten Suomen tulisi suhtautua meneillään olevaan sääntöpohjaisen kansainvälisen järjestyksen rapautumiseen ja mihin kansainvälisen politiikan kenttään Suomen huomion tulisi erityisesti kiinnittyä tässä suhteessa? Mitkä ovat Suomen keskeiset kansainväliset viiteryhmät ja mitä pääasiallisia tavoitteita Suomen tulisi asettaa suhteiden kehittämiselle niiden kanssa?

Miten muotoilette Suomen turvallisuuspolitiikan päälinjat tulevaa hallituskautta ajatellen ja miten Suomen tulisi kehittää suhdettaan Natoon? Miten näette Yhdysvaltain roolin merkityksen Euroopan turvallisuuden kannalta?

Johtaja Teija Tiilikainen, Ulkopoliittinen instituutti

Ilmastopolitiikka

Suomen Ilmastopaneelin linjauksen mukaan Suomen tulisi olla hiilineutraali 2035 (päästöt ja nielut tasapainossa). Viime joulukuussa kahdeksan puoluetta muodosti parlamentaarisesti yhteisen linjauksen, jolla Suomi pyrkii 1,5°C tavoitteen mukaiselle päästövähennyspolulle. Hallitustunnustelijan pitäisi selvittää, onko kukin puolue valmis hyväksymään Suomen Ilmastopaneelin linjauksen ylätason politiikkatavoitteeksi, sekä onko puolue valmis hallitustyössä sitoutumaan parlamentaarisen ilmastolinjauksen taakse. Onko puolue tämän linjauksen mukaisesti sitoutunut tukemaan tulevalla EU-puheenjohtajakaudella EU-tason päästövähennystavoitteiden kiristämistä ja maankäyttösektorin nielupolitiikan vahvistamista? Lisäksi puolueilta pitäisi pyytää esityksiä, millä sektoreilla puolue näkee ensisijaisesti potentiaalia 1,5°C tavoitteen mukaisille päästövähennyksille. Mitä muutoksia ohjauskeinoihin puolue esittää päästövähennysten tehostamiseksi? Nielujen osalta pitäisi puolueilta kysyä, ovatko ne valmiita muokkaamaan maataloustukijärjestelmää, jotta maatalousmaiden päästöjä saataisiin vähennettyä viljelytapoja muuttamalla. Lisäksi pitäisi tiedustella valmiutta laskea Energia- ja ilmastostrategiaan kirjattua hakkuutavoitetta metsien hiilinielun voimistamiseksi. Olisiko puolue tähän liittyen valmis kehittämään ohjauskeinoa/tukimuotoa, jolla metsänomistajia kannustettaisiin lieventämään hakkuita ja pidentämään kiertoaikoja?

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Yliopistotutkija Tuomo Kalliokoski, Helsingin yliopisto, Suomen ilmastopaneelin jäsen

Pidättekö mahdollisena, että Suomi kieltää tällä vaalikaudella sellaisten henkilöautojen ensirekisteröinnin liikennekäyttöön, joiden ominaispäästöt ovat yli 130 gCO2/km? Toivotteko, että Suomi tekee tämän riippumatta siitä, onko auto tuotu maahan uutena vai käytettynä?

Pidättekö oikeana, että maantieliikenteen polttoaineita verotetaan tuntuvasti, mutta lentoliikenteen polttoaine on verotonta?

Ympäristönsuojelun professori (emeritus) Pekka Kauppi, Helsingin yliopisto

Eduskunnan käsissä

Hallituksen muodostamisessa eduskunnalla on keskeinen rooli, vaikka pääministerin ja muut ministerit nimittää presidentti.

Kun valtiopäivät avataan ensi viikolla ja eduskuntaan on valittu puhemiehet ja jaettu valiokuntapaikat, valitaan myös hallitustunnustelija. Vaaleissa eniten kansanedustajia saaneen eduskuntaryhmän edustaja kutsuu ryhmien edustajat neuvotteluun, jossa sovitaan hallitusneuvottelujen tunnusteluvaiheen vetäjästä.

Käytännössä Antti Rinne on aloittanut epävirallisen hallitustunnustelijan työn heti vaalien jälkeisenä päivänä suurimman puolueen puheenjohtajana. Ensi viikolla hän jakaa eduskuntaryhmille listan kysymyksiä.

Niillä hallitustunnustelija haluaa selvittää muiden puolueiden kantoja keskeisiksi katsomiinsa poliittisiin kysymyksiin.

Saamiensa vastausten ja eduskuntaryhmien kanssa käymiensä keskustelujen perusteella hallitustunnustelija ilmoittaa, mitkä puolueet ovat jatkossa hallitusneuvotteluissa uuden hallituksen muodostamiseksi.

Tämän jälkeen hallitusneuvotteluissa neuvotellaan hallitusohjelmasta, sovitaan ministerien määrästä ja niiden jakaantumisesta mukana olevien puolueiden kesken.

Puhemiestä kuultuaan presidentti antaa tiedon pääministeriehdokkaasta eduskunnalle, joka valitsee pääministerin. Ehdokas valitaan pääministeriksi, jos hän saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä.

Presidentti nimittää pääministerin ja muut hallituksen ministerit.

Haluatko käyttää

Osallistuaksesi keskusteluihin ole hyvä ja kirjaudu TS-tunnuksillasi

Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita uusi viesti

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​

Aiemmat viestit (20)

Vanhimmat ensin
Vastaa
Tynnyri
Lahko
Kuulutko lahkoon.Ruksi yli jos kuuluu.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
T. Salmi
Demokratiaa!
Koko asian ydin on siinä, että hallitus demokraattisessa yhteiskunnassa muodostetaan poliittiselta pohjalta. Virkamiestesten, edes korkeiden virkamiesten, ei pidä sekaantua hallituswneuvotteluihin, ei varsinkaan perustavanlaatuisiiin maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin. Myös verotulojen jako on poliittinen kysymys, esim. enemmän rahaa vai aseisiin tai koulujen kunnostuksiin. Suomessa ministeriön virkamiehillä on liikaa valtaa päätöksentekoon, mikä hämärtää demokratiaa
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
Mannaa taivaalta
Kupla jo syntyessään
Pohja, arvopohja otaksun? Se on kuule jakamaton, mutta tossa vappufemma, toveri veronmaksaja kustantaa.
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
keskituloinen
Vast: Kupla jo syntyessään
Rinteen heitot on syytä unohtaa. Keskituloinen palkansaaja haluaa nyt kunnon verohuojennuksen.
44 prosentin verotus alas 32 prossaan nyt aluksi.
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.
Vastaa
t. l.
Rinne
...pitäis kysästä, josko sinä Jussi ottasit nää neuvottelut hoitaaksesi ?
Haluatko käyttää
Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin.
Kirjoita vastaus viestiin

Huomio! Turun Sanomien keskustelupalstan säännöt ovat uudistuneet. Tavoitteena on parantaa moderointia siten, että kommentit ehditään käsitellä nykyistä nopeammin. Uudistus ei vaikuta lehden mielipidesivun toimintaan. Tutustu uusiin käytäntöihin täällä.

Otsikko
Viesti

Viesti lähetetty!

Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22.
Virhe viestin lähetyksessä.
TS:n verkkokeskustelun säännöt

Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Tehdään yhdessä Turun Sanomien keskustelupalstasta paikka, jossa on mukava keskustella asiallisesti kiinnostavista aiheista.

Keskusteltavaksi avattavaista jutuista päättää Turun Sanomien toimitus. Kaikista jutuista ei voi keskustella. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea tai poistaa aiemmin avoinna olleen keskusteluketjun.

Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista.

Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme vahvasti oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Toisen ihmisen nimellä tai valheellisesti jonkun tahon edustajana esiintyminen on kiellettyä.

Kaikki viestit tarkastetaan ennen julkaisua. Siksi viestit julkaistaan viiveellä. Keskusteluja moderoidaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22 muun työn ohessa. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia.

Verkkokeskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Viestien julkaisusta päättää toimitus oman harkintansa mukaan. Emme ehdi vastamaan yksittäisten kommenttien julkaisua tai julkaisematta jättämistä koskeviin tiedusteluihin.

Jos kommenttiketjuun on mielestäsi lipsahtanut sääntöjen vastainen tai muutoin epäasiallinen viesti, ilmoita asiattomasta viestistä keskustelussa. Toimitus päättää, onko ilmoitus aiheellinen.

Jos jutussa on virhe, kerro siitä suoraan toimitukselle, älä keskusteluketjussa. Saamme tiedon näin nopeammin ja voimme korjata virheen. Virheistä voit kertoa sähköpostitse osoitteeseen ts.verkkotoimitus@ts.fi.

Toimitus voi käyttää keskustelupalstalle tulleita viestejä esimerkiksi aihetta käsittelevän jatkojutun julkaisun yhteydessä.

Päivän aikana avautuneet keskustelut sulkeutuvat oletuksena klo 23. Toimitus voi avata paljon kommentteja keränneitä juttuja uudelleen keskusteltavaksi seuraavana päivänä.

Julkaistavaksi valittavien viestien on noudatettava seuraavia sääntöjä:

 • Lue juttu ja kommentoi vain sen aihetta. Älä yritä vaihtaa aihetta.
 • Älä kommentoi itse keskustelua tai toisten kommentteja. Muiden keskustelijoiden kirjoitustyyliä tai henkilöä käsitteleviä viestejä ei hyväksytä.
 • Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia, väkivaltaan tai muuhun laittomaan toimintaan yllyttäviä tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista.
 • Muista hyvät tavat, älä huuda, kiroile tai käytä epäkohteliaita nimityksiä. Älä ilakoi toisten vastoinkäymisillä tai pilkkaa ketään. Suhtaudu muihin keskustelijoihin kunnioittavasti. Ole kriittinen asiallisesti.
 • Varmista, että esittämäsi tiedot pitävät paikkansa. Älä jaa epämääräisiä huhuja tai perustelematonta mutuilua.
 • Viestisi kuuluu viedä keskustelua eteenpäin: Älä toista samaa asiaa, jonka joku muu on jo todennut. Älä jankuta tai kirjoita perustelemattomia negatiivisia heittoja.
 • Kirjoita napakasti, todella pitkä viesti saattaa jäädä julkaisematta.
 • Voit liittää kommenttiisi teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise.​
Tee ilmoitus sopimattomasta viestistä
Ilmoitus näkyy vain keskusteluiden moderaattoreille, eikä sitä tulla julkaisemaan.

Ilmoituksesi on siirtynyt käsittelyyn.
Virhe ilmoituksen lähetyksessä.