Uutiset

Kevään yhteishaku alkaa maanantaina

Yhteishaku nuorten ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen alkaa maanantaina. Hakuaika jatkuu 15. maaliskuuta saakka. Haku päättyy viimeisenä hakupäivänä kello 16.15.

Hakemuksen voi täyttää osoitteessa www.haenyt.fi. Hakemisessa tarvittavat tiedot löytyvät haenyt.fi –osoitteen lisäksi Koulutusnetistä osoitteesta www.koulutusnetti.fi ja Opetushallituksen julkaisusta Koulutusopas 2013.

Haettavana on kaikkiaan noin 86 100 aloituspaikkaa, joista 47 500 ammatillisessa koulutuksessa ja 38 600 lukiokoulutuksessa. Viime kevään yhteishaku keräsi yli 101 000 hakijaa.

Eniten aloituspaikkoja on sosiaali- ja terveysalalla (5 500), liiketalouden ja kaupan alalla (5 200) sekä majoitus- ja ravitsemisalalla (4 700). Ammatillisen koulutuksen kaikista aloituspaikoista 6 300 on varattu ylioppilastutkinnon tai lukion oppimäärän suorittaneille. Ruotsinkielisessä koulutuksessa aloituspaikoista 2 100 on ammatillisessa koulutuksessa ja 2 700 lukioissa.

Uusi asetus ammatilliseen perustutkintoon johtavan koulutuksen valintaperusteista otetaan käyttöön syyskuussa 2013 alkavassa yhteishaussa. Kevään 2013 yhteishaussa ammatillisen koulutuksen opiskelijat valitaan nykyisten perusteiden mukaisesti.

. Oppilaitokset julkistavat opiskelijavalinnan tulokset aikaisintaan 13. kesäkuuta. Opetushallitus lähettää kaikille valitsematta jääneille kirjeitse tiedot tuloksista.

Nyt alkavassa varsinaisessa haussa vapaiksi jääneille koulutuspaikoille järjestetään täydennyshaku heinäkuussa.

TS