Uutiset

Ministerin Talvivaara-puheista ei huomautettavaa

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka antoi ympäristöministeri Ville Niinistölle (vihr.) puhtaat paperit kaivosyhtiö Talvivaaraa koskevista lausunnoista, jotka sijoittuivat syksyyn 2011 ja kevääseen 2012.

Viime kesänä Niinistön puheista tehtiin kantelu, jossa pyydettiin muun muassa tutkimaan, oliko ministeri pyrkinyt vaikuttamaan Talvivaaraa koskeviin ympäristöoikeudellisiin lupa- ja valvontaratkaisuihin.

Niinistö sanoi useissa tiedotusvälineissä muun muassa, että kaivos voidaan sulkea, jos se ei saa päästöjään kuriin.

Jonkan mukaan keskusteluun osallistumisen vapautta ei voida evätä ministeriltäkään. Oikeuskanslerin mukaan ministerin on kuitenkin noudatettava erityistä varovaisuutta ja harkintaa kannanottoja esittäessään, jotta tahattomiltakin väärinkäsityksiltä vältyttäisiin.