Oikaisut

OIKAISU

Rakennuspuun heikkenemistä koskevassa jutussa (TS 11.2.2019) oli tulkintavirhe.

Jutun mukaan kuusen nopean kasvun aiheuttamat ongelmat olisi huomattu pääasiassa jalostetuista taimista alkunsa saaneissa metsiköissä.

Tutkija Henrik Heräjärven mukaan heikon nuorpuun osuuden kasvu johtuu kuitenkin puun nuoruusvaiheen nopeasta kasvusta siitä riippumatta, onko taimi jalostettu vai ei.