Uutiset

STT:n lukiovertailussa maakuntien väliset erot pieniä

STT:n lukiovertailussa maakunnista ensimmäiseksi sijoittui Varsinais-Suomi ja toiseksi Uusimaa. Erot eri maakuntien välillä ovat kuitenkin niin pieniä, ettei niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä alueellisista eroista.

Vertailun 20 parhaasta lukiosta puolet sijaitsee Uudellamaalla. Sen sijaan viimeiseksi sijoittuvan Keski-Suomen lukioista yksikään ei yltänyt sadan parhaan joukkoon.

Vertailussa pyrittiin selvittämään, paljonko oppilaiden keskimääräinen taso on muuttunut lukiovuosien aikana. Ensimmäiseksi sijoittui koulu, jossa oli suurin myönteinen muutos suhteessa keskivertolukioon.

Opetusalan Ammattijärjestön OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen sanoo tulosten vahvistavan hänen näkemystään, ettei lukioiden opetuksen laadussa ole merkittäviä eroja. Sen sijaan menestykseen vaikuttavat enemmän esimerkiksi oppilaiden innostus ja motivaatio.

- Mistä tahansa koulusta saa hyvät eväät opin tielle, hän sanoo.

Luukkaisen mukaan perinteiset lukiovertailut muokkaavat ihmisten mielikuvia, mikä voi johtaa koulujen eriarvoistumiseen.