Uutiset

Saaristoasiain neuvottelukunnan pääsihteeri vaihtuu

Saaristoasiain neuvottelukunnan uutena pääsihteerinä aloittaa marraskuun alussa filosofian maisteri Elina Auri. Auri on maa- ja metsätalousministeriön johtava asiantuntija.

Nykyinen pääsihteeri Jorma Leppänen jää virastaan eläkkeelle.

Saaristoasiain neuvottelukunta on pysyvä valtioneuvoston asettama neuvottelukunta. SANK toimii vuodesta 2016 lähtien maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä. Neuvottelukunta osallistuu saaristoalueiden kehittämiseen yhdessä maakuntien, kuntien, valtion viranomaisten ja muiden osapuolten kanssa. Neuvottelukunnalla on oma sihteeristö, johon kuuluu päätoiminen pääsihteeri. Sihteeristön jäsenet edustavat ministeriöitä, valtion laitoksia ja maakunnallisia liittoja, kuntia ja elinkeinoelämää.