Uutiset

Maaseutumatkailun suosio kasvoi touko-elokuussa – kesäsesonki oli alan yritysten mukaan erityisen vilkas

Maaseudulle suuntautuva matkailu kasvoi reilusti touko- elokuun aikana. Asiasta kertoo tiedotteessaan Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK. Alan yrityksille tehdyn kyselyn mukaan kesäsesonki oli tänä vuonna erityisen vilkasta. Maaseutumatkailuyrittäjille tehdyssä valtakunnallisessa kyselyssä 62 prosenttia vastanneista yrityksistä kertoi kotimaisten matkailijoiden määrän kasvaneen verrattuna viime vuoteen. Vastaavasti 25 prosenttia yrityksistä kertoi matkailuvirran pysyneen samana kuin aiempana vuotena. Kyselyn mukaan 48 prosenttia vastaajista katsoi ulkomaisten matkailijoiden määrän kasvaneen. Vastaavasti 37 prosenttia yrityksistä oli sitä mieltä, että määrä oli kesän 2017 tasolla. Tulokset ovat mielenkiintoisia, koska matkailuvuosi 2017 oli kokonaisuudessaan huomattavan kasvun aikaa erityisesti ulkomaisten matkailijamäärien osalta. Kotimaisille maaseutumatkailuyrityksille suunnatuissa suhdannekyselyissä tiedusteltiin yritysten kasvunäkymiä, sekä sitä, miten matkailua jatkossa edistetään. Yritysten mukaan käytännön toimet ja toimiva yhteistyö ovat avaimia matkailijamäärien kasvulle sekä näkyvyyden ja tunnettavuuden lisäämiselle. Kyselyyn vastanneita maaseutumatkailuyrityksiä oli eri puolilta Suomea yhteensä 154 kappaletta. Kyselyn toimeksiantajina olivat Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry, Lomalaidun ry ja Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry.