Uutiset

Väitöstutkimus: Lastensuojelun työntekijöillä merkittävästi enemmän työuupumusta

TIMO JAKONEN

Itä-Suomen yliopistossa tarkastettavan väitöstutkimuksen mukaan lastensuojelussa työskentelevillä sosiaalityöntekijöillä esiintyy selvästi enemmän työuupumusta kuin kollegoillaan, joiden työnkuvaan ei kuulu lastensuojelutehtäviä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Andreas Baldschunin tutkimuksen mukaan lastensuojelun parissa työskentelevillä esiintyi myös merkittävästi enemmän sekundääritraumatisoitumista.

Tutkimuksessa tarkasteltiin 1 220 sosiaalialan työntekijää.

Siinä selvitettiin lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella lastensuojeluun liittyvät moninaiset ja vaativat henkiset haasteet ovat työhön liittyvän ahdistuksen pääasiallinen lähde.

Muita pääsyitä sosiaalityöntekijöiden ahdistumiseen ovat yhteiskunnan korkeat odotukset, esimiesten luoma onnistumispaine sekä kasvokkain työskentely asikkaiden kanssa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Eri sosiaalityöntekijäryhmien kokonaistyöhyvinvointi, yleinen terveydentila ja myötätuntotyytyväisyys olivat samaa tasoa.

Väitöskirjassa tutkittiin sosiaalityön työolosuhteita ja työssä kuormittumisen ennaltaehkäisyä sekä työhyvinvoinnin ylläpitoa.

Väitöstutkimus osoittaa, että työnantajan ja työntekijän välisen yhteistyön merkitys on suuri sosiaalityöntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Yleisen työhyvinvoinnin kohoaminen myös nostaa sosiaalityön laatua.