Uutiset

Selvitys: Elokuva- ja teatterialoilla syytä paneutua syrjintään ja häirintään liittyvään lainsäädäntöön

Työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaanan Paatenojan selvityksessä häirinnästä ja muusta epäasiallisesta kohtelusta elokuva- ja teatterialalla todetaan, että alalla on puutteita eri työlakien velvoitteiden tunnistamisessa sekä epäselvyyttä vastuu- ja valtasuhteista. Edelleen alalla ei ole aina kiinnitetty tarpeeksi huomiota ennaltaehkäisyyn. Toisaalta selvitys toteaa, että myös lainsäädännössä on jonkin verran tarkistamisen ja täsmentämisen varaa.

– Selvityksestä käy selvästi ilmi, että ilmiö on olemassa ja se on vakava. Työlakien velvoitteiden tunnistamisessa, riskien ennaltaehkäisyssä sekä vastuu- ja valtasuhteissa on epäselvyyttä. Nykyisen toimintakulttuurin ja -rakenteen on muututtava. Elokuvan ja teatterin alalla työnantajina toimivien, ovat ne sitten esim. tuottajia tai teatteriryhmiä ja -taloja, on vielä nykyistä paremmin ymmärrettävä vastuunsa ja velvoitteensa, samoin kuin työtekijöiden on tärkeää tietää oikeutensa. Myös valtion on toiminnan rahoittajana kannettava oma vastuunsa, sanoo ministeri Sampo Terho tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen
Mainos päättyy

Paanetoja esittää useita toimenpiteitä, jotka liittyvät muun muassa alojen sisäisen toiminnan kehittämiseen, vastuiden, velvoitteiden ja oikeuksien selkeyttämiseen sekä luottamuksellisen yhteistyön vahvistamiseen. Toimenpide-ehdotuksia on kohdistettu muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriölle, työnantajana toimiville tuotantoyhtiöille ja teattereille, Suomen elokuvasäätiölle, oppilaitoksille ja työmarkkinaosapuolille.

Selvityksessä ehdotetaan muun ohessa työturvallisuuslain, tasa-arvolain, yhdenvertaisuuslain ja työterveyshuoltolain velvoitteiden tuntemuksen parantamista koulutuksen ja yhteisten toimintamallien keinoin.

- On selvää, ettei valtion rahoituksella voida tukea toimintaa, johon liittyy syrjintää, seksuaalista häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua. Pidän tärkeänä sitä, että valtion tuen saaja on hoitanut ja hoitaa työnantajavelvoitteensa asianmukaisesti. Tähän asiaan tullaan jatkossa kiinnittämään erityistä huomiota päätöksiä tehtäessä, ja sitä varten luodaan myös seurantamekanismi. Tähän työhön ryhdytään heti, Terho sanoo.

Ministeri Terho asetti huhtikuussa 2018 OTT, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Paanetojan selvittämään häirintää sekä muuta epäasiallista kohtelua elokuva- ja teatterialoilla. Sysäyksenä toimeksiantoon olivat muun muassa syksystä 2017 lukien #metoo-kampanjan myötä elokuva- ja teatterialan tekijöiden - erityisesti naisnäyttelijöiden julkisuudessa esille tuomat häirinnän ja muut epäasiallisen kohtelun kokemukset sekä keskusteluun nousseet elokuvan ohjauksen työkäytännöt.